Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   102179.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-s-B-15180
Nume   Situl arheologic de la Corbeanca (Mecheaua) - Staţia de pompare
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Corbeanca
Localitate   Corbeanca
Punct   Staţia de pompare
Reper   Situl se află pe malul nordic al râului Cociovaliştea, la sud-est de cătunul Mecheaua, până la hotarul cu satul Săftica, ocupând jumătatea răsăriteană a buclei râului, la vest de fosta staţie de pompare.
Reper hidrografic - nume   Cociovaliştea
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl a fost identificat prin periegheză în anii 1980 şi cuprinde vestigii ale unor aşezări din epoca bronzului, La Tene, epoca migraţiilor şi aşezări din epoca medievală.
Observații   Aşezarea de epoca bronzului se întinde şi pe teritoriul UAT Baloteşti, înspre est.
Descoperitor   Vasilica Sandu
Data descoperirii   1986
Data ultimei modificări a fişei   30.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată  

Aşezarea se întinde la est şi la vest de fosta staţie de pompare. Au fost descoperite fragmente ceramice şi resturile unei locuinţe de suprafaţă. Descoperirile indică existenţa a două etape de locuire din această epocă.

IF-I-m-B-15180.05 
Aşezare  La Tène (sec. II - I a. Chr.) geto-dacică  

Aşezarea getică se afla în partea vestică a sitului în zona cu pantă domoală.

IF-I-m-B-15180.04 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. V - VI p. Chr.) neprecizată  

Aşezarea suprapune locuirea getică, descoperindu-se din această perioadă fragmente ceramice din veselă de masă şi vase de provizii.

IF-I-m-B-15180.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X p. Chr.)    

Aşezarea ocupă colţul de S-E al buclei râului, suprapunând spre nord şi est aşezarea din epoca bronzului.

IF-I-m-B-15180.02 
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

Fragmente ceramice din secolul al XVIII-lea descoperite trebuie puse în legătură cu începuturile satului Mecheaua.

IF-I-m-B-15180.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 1986-1987

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti SANDU Vasilica

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1588, poz.212 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Sandu, Vasilica, Cercetările arheologice de suprafaţă din nordul Sectorului Agricol Ilfov, Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, 1992, 310, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65037-cercetarile-arheologice-de-suprafata-din-nordul-sectorului-agricol-ilfov--cercetari-arheologice-in-bucuresti--4-iv-1992 [Publicaţie]
 
 
Scroll