Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   122141.03
Nume   Situl preistoric de la Costişa - Dealul Stanciului
Județ   Neamţ
Unitate administrativă   Costişa
Localitate   Costişa
Punct   Dealul Stanciului
Reper   Situl se află la 2 km N de punctul Dealul Cetăţuia, pe teritoriul fostului sat Sbereştii de Sus (înglobat la Costişa); pe malul stâng al Bistriţei
Reper hidrografic - nume   Bistriţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune
Data descoperirii   1935
Suprafața sitului   1 ha
Stare de conservare   medie / 15.02.2011
Riscuri naturale   Inundaţii: 2 / 15.02.2011; Animale: 2 / 15.02.2011
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   19.12.2014
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Precucuteni / III      
aşezare  Epoca bronzului Costişa      
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A, B      

Bibliografie
1. Garvăn, Daniel, 2011 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Matasă, C., Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, Buletinul Comisunii Monumentelor Istorice, facs. 97 (1938), 1930, 28-29 [Publicaţie]
3. Monah, Dan; Cucoş, Ştefan, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iași, 1985, 79 [Publicaţie]
4. Marinescu-Bâlcu, Silvia, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, București, 1974, 157 [Publicaţie]
5. Cucoş, Ştefan, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Neamţ, Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, 20 [Publicaţie]
6. Popovici, D., Cultura Cucuteni. Faza A. Repertoriul aşezărilor, BMA, VIII, 2000, 162 [Publicaţie]
7. Munteanu, R., Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaţilor Orientali, BMA, XXIV, Piatra Neamţ, 2010, 45 [Publicaţie]
 
 
Scroll