Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   163235.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VS-I-s-B-06665
Nume   Cetatea La Tène de la Creţeşti - Dealul Cetăţii
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Creţeşti
Localitate   Creţeştii De Sus
Punct   Dealul Cetăţii
Punct alte denumiri   Movila Cetăţuia
Reper   Cetatea se află la 2 km nord-est de sat şi la 500 m sud de drumul forestier.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Platoul pe care se află cetatea este înconjurat pe toate părţile de pante abrupte. Pe partea sudică, cel mai uşor accesibilă, este amplasat sistemul defensiv.
De asemenea, platoul asigură vizibilitate până la o distanţă de câţiva km.
Observații   De-a lungul timpului au existat controverse cu privire la localizarea acestei cetăţi. Iniţial a fost localizată în partea de est a localităţii Creţeşti, însă recent (Berzovan, Oancă, Mamalaucă 2020, p. 162-163, fig. 9.1-2, fig. 10.1-2) a fost identificată în partea de nord-est a localităţii Creţeştii de Sus. Astfel, codul RAN al cetăţii a fost schimbat din 163217.02 în 163235.02.
Data descoperirii   1967-1968
Suprafața sitului   5 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 28.03.2022
Data ultimei modificări a fişei   29.03.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate de pământ  La Tène (sec. V - III a. Chr.)        
val cu şanţ de apărare  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)    

Conform autorilor Alexandru Berzovan, Mircea Oancă, Mircea Mamalaucă, valul cu şanţ de apărare începe în partea vestică cu un semicerc pe o lungime de cca. 130 de metri, probabil un "bastion", urmat de o mică întrerupere – o posibilă poartă sau eventual o intervenţie mai târzie. Urmează apoi un sector de 55 de metri de traseu drept, pe direcţia vest-est, urmat de o altă întrerupere – posibilă
poartă. După aceasta, valul continuă spre est cca. 50 de metri, apoi coteşte uşor spre nord unde se pierde treptat. Înălţimea păstrată a valului oscilează între 1,5–5 metri înălţime, şi o lăţime la bază între 6‒10 metri. Şanţul prezintă o adâncime cuprinsă între 1,5–2 metri şi o lăţime de cca. 5‒6 metri.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad BERZOVAN Alexandru
OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
2. evaluare de teren 2019

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
3. evaluare de teren 1971

* FLORESCU Adrian
* MELINTE Gh.

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2360, poz. 33 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Florescu, Adrian; Melinte, Gh., Cetăți hallstattiene, recent descoperite în zona de nord-est a Moldovei Centrale, Carpica, IV, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău, Bacău, 1971, 129-132, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=32745-cetati-hallstattiene-recent-descoperite-in-zona-de-nord-est-a-moldovei-centrale--carpica--iv-1971 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), Arheovest, VIII, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, 155-207 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Editura Litera, București, 1980, 99 [Repertoriu]
6. Zanoci, Aurel, Fortificațiile geto-dacice din spațiul extracarpatic în secolele VI-III a. Chr., București, 1998, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=2554-fortificatiile-geto-dacice-din-spatiul-extracarpatic-in-secolele-vi-iii-a-chr-institutul-roman-de-tracologie [Publicaţie]
7. Teodor, Silvia, Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II Î.D.HR. Considerații generale și repertoriu arheologic, București, 1999, 146 [Publicaţie]
8. Berzovan, Alexandru, At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, 93-96, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14152-at-the-borders-of-the-great-steppe-late-iron-age-hillforts-between-the-eastern-carpathians-and-prut-5th-3rd-centuries-bc--2022 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll