Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   100987.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-s-B-20264
Nume   Situl arheologic de la Dumbrăveni - La Nisipărie IV
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Baloteşti
Localitate   Dumbrăveni
Punct   La Nisipărie IV
Reper   Situl se află pe malul stâng al râului Cociovaliştea, la 1 km vest de biserica satului Dumbrăveni.
Reper hidrografic - nume   Cociovaliştea
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură, locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl a fost identificat prin periegheze în 1987 şi cuprinde vestigii ale unor aşezări din epoca bronzului, epoca fierului şi perioada migraţiilor.
Data descoperirii   1987
Data ultimei modificări a fişei   17.01.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei / V  

Aşezarea este situată în partea vestică a sitului unde terasa are panta mai domoală. Au fost descoperite fragmente ceramice din vase lucrate cu mâna, de culoare negricioasă, precum şi chirpici.

IF-I-m-B-20264.03 
Aşezare  La Tène (Sec. II - I a. Chr.) geto-dacică  

Aşezarea suprapune parţial locuirea din epoca bronzului şi se întinde spre est până la gardul cimitirului. S-au descoperit fragmente de vase precum o toartă torsadată a unei căni din pastă de culoare cenuşie sau o parte din profilul unui căpăcel cu buton lucrat la roată.

IF-I-m-B-20264.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (Sec. IV-V p. Chr.)    

S-au descoperit fragmente ceramice fine, de culoare cenuşiu-gălbuie, provenind de la vase cu fundul concav spre inelar, cu buze late orizontale sau îngroşate şi cu şănţuleţ în exterior, la baza buzei, lucrate la roată şi arse uniform la galben-cărămiziu.

IF-I-m-B-20264.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 1987

* SANDU Vasilica
Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1592, poz.256 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Cuculea-Sandu, Vasilica, Lista siturilor arheologice, Plan urbanistic general - comuna Balotești, județul Ilfov, 2007 [PUG] (sursa fişei de sit)
4. Sandu, Vasilica, Cercetările arheologice de suprafaţă din nordul Sectorului Agricol Ilfov, Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, 1992, 312-313, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65037-cercetarile-arheologice-de-suprafata-din-nordul-sectorului-agricol-ilfov--cercetari-arheologice-in-bucuresti--4-iv-1992 [Publicaţie]
 
 
Scroll