Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   61032.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CT-I-s-A-02654
Nume   Cetatea Sacidava de la Dunăreni - Dealul Muzait
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Aliman
Localitate   Dunăreni
Punct   Dealul Muzait
Reper   Situl se află între Lacul Mârleanu (acum Dunăreni) şi Lacul Vederoasa, pe Dealul Muzait, în dreptul Ostrovului Fermecatul şi a extremităţii de vest a Ostrovului Luna (sau Uzunda), la cca 5 km NE de sat.
Reper hidrografic - nume   Dunărea; Dunăreni; Verdoasa
Reper hidrografic - tip   fluviu; lac
Forma de relief   deal
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Observații   Autorizaţiile de cercetare din 2007, 2008, 2009 şi 2014 au fost eliberate pentru codul de sit 61032.01. Din 2015 au fost eliberate pentru codul de sit 61032.02.
Data ultimei modificări a fişei   22.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  Epoca romană (sec. II - VII) romană     CT-I-m-A-02654.02 
Cetate  Epoca medievală timpurie neprecizată     CT-I-m-A-02654.01 
Locuire  Epoca romană târzie (sec. VI)        
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2021

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa COLESNIUC Sorin Marcel
CLIANTE Traian
POTÂRNICHE Tiberiu
MOTOTOLEA Constantin-Aurel
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași - Facultatea de Biologie STANC Simina
2. cercetare sistematică 2020

Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa CLIANTE Traian
COLESNIUC Sorin Marcel
MOTOTOLEA Constantin - Aurel
POTÂRNICHE Tiberiu
STANC Simina
3. cercetare sistematică 2019

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa COLEȘNIUC Sorin Marcel
CLIANTE Traian
POTÂRNICHE Tiberiu
MOTOTOLEA Constantin - Aurel
4. cercetare sistematică 2016

* MOTOTOLEA Aurel
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa CLIANTE Traian
5. cercetare sistematică 2014

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa CLIANTE Traian
6. periegheză 1974-1984

     

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, 951, poz. 215, 216, 217 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Matei, Cristian, Consideraţii privind raportul dintre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI) ,, Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 143-158, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZYk9zVngyb1JOakk/view [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Munteanu, Ion; Oprea, Vasile,, Periegheze pe malul dobrogean al Dunării, Pontica, XL, Constanţa, 2007, 509-514, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZRWhaY1hpQ0dmLXM/view [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Florescu, Radu, Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană şi macedoneană, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 171-177, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2Za0ZXMTRjY1hwQm8/view [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Cliante, Traian, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 125-126, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5327&d=Rasov-Aliman-Constanta-Dealul-Muzait-2014 [Publicaţie]
7. Liușnea, Mihaela-Denisia, Considerații privind limes-ul roman în perioada Principatului, la Dunărea de Jos, Carpica, XXIX, 2000, 71-82, http://www.cimec.ro/pdf/carpica/dl.asp?filename=29-carpica-XXIX.pdf [Publicaţie]
8. Diaconu, Petre, Despre Sacidava și stratigrafia ei, SCIVA, 31, 1, 1980, 123-130 [Publicaţie]
9. Scorpan, Constantin, Sacidava-1978 (Raport preliminar), Materiale și Cercetări Arheologice, 13, 1979, 189-196, http://www.cimec.ro/arheologie/dl.asp?filename=Materiale-Cercetari-Arheologice-XIII-1979.pdf [Publicaţie]
10. Scorpan, Constantin, Sacidava și unele probleme stratigrafico-cronologice ale limesului (sec. V) în arheologia dobrogeană, Pontica, V, 1972, 301-327, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZX18wZ3o3VFNwQWc/view [Publicaţie]
11. Scorpan, Constantin, Săpăturile arheologice de la Sacidava (1969-1972), Pontica, VI, 1973, 267-331, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZY0oyUTVWY3ZkRVE/view [Publicaţie]
12. Scorpan, Constantin, Cetatea roman-bizantină de la Sacidava, Pontica, VIII, 1975, 263-313, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZU3p4RGdnVFdfXzg/view [Publicaţie]
13. Scorpan, Constantin, Stele funerare inedite de la Sacidava, Pontica, X, 1977, 159-178, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZTFkxcmNrVHZBMzg/view [Publicaţie]
14. Scorpan, Constantin, Rezultate ale săpăturilor arheologice de la Sacidava (1974, 1976), Pontica, X, 1977, 229-251, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZTGJRdWJSVzJzMDg/view [Publicaţie]
15. Scorpan, Constantin, Descoperiri arheologice diverse de la Sacidava, Pontica, XI, 1978, 155-180, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZTGJ5Z2N6U2FOeXc/view [Publicaţie]
16. Peisaje arheologice din sud-estul României/Archaeological landscape in South-Easten Romania, Institutul Național al Patrimoniuluix, București, 2015, 47, 34 [Publicaţie]
17. Seeck, Otto, Notitia Dignitatum accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et Laterculi provinciarum, Berlin, 1876, 39, 12 [Publicaţie]
18. Procopius din Cesareea, De Aedificiis, text, traducere și comentarii de G. Popa-Lisseanu, București, 1939, IV, 11, 20 [Publicaţie]
19. Suceveanu, Alexandru, Barnea, Alexandru, La Dobroudja romaine, București, 1991, 180, http://www.cimec.ro/arheologie/pdf/dl.asp?filename=Suceveanu_Barnea-Doubrodja-Romanie.pdf [Publicaţie]
20. Colesniuc, Sorin Marcel, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2019, 2020, 128-130, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6324&d=Dunareni-Aliman-Constanta-Dealul-Muzait-[Sacidava]-2019 [Publicaţie]
21. Cliante, Traian, Dunăreni | Comuna: Aliman | Judeţ: Constanţa | Punct: Sacidava | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5722&d=Dunareni-Aliman-Constanta-Sacidava-2016 [Publicaţie]
22. Colesniuc, Sorin Marcel, 15. Dunăreni, com. Aliman, jud. Constanța. Sacidava. Punct: dealul Muzait, Croncica cercetărilor arheologice. Campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, București, 2021, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6501&d=Dunareni-Aliman-Constanta-Sacidava-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
23. Colesniuc, Sorin Marcel, 23. Dunăreni, com. Aliman, jud. Constanța [Sacidava] Punct: dealul Muzait, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2021, 2022 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll