Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161197.12
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05784
Nume   Aşezarea gumelniţeană de la Enisala - SAR 167
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Sarichioi
Localitate   Enisala
Punct   SAR 167
Reper   Aşezarea se află în zona de vest a localităţii Enisala.
Reper hidrografic - nume   Razelm
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Cele mai vechi menţiuni apar în raportul asupra cercetărilor de suprafaţă realizate în 1947 de Gh. Ştefan şi E. Bujor în Nordul Dobrogei. În acest context, este amintită „o mică înălţime” aflată la intrarea în localitatea Enisala „pe şoseaua ce vine de la Babadag”, care ar fi de fapt „botul unui deal ce coboară în pantă uşoară către N până în drumul de care Babadag-Enisala de pe malul bălţii, tăiat de restul dealului de şoseaua judeţeană”. În acelaşi document se preciza că botul de deal era numit de localnici „La Vărării”. Pe latura sa de nord, „adică spre baltă”, au fost descoperite „fragmente de vase de caracter eneolitic”. Aceste informaţii vor fi preluate de E. Comşa în sinteza sa asupra epocii neo-eneolitice în Nordul Dobrogei unde este amintită o „aşezare gumelniţeană descoperită la Enisala, de către Gh. Ştefan şi Expectatus Bujor”.
Observații   Situl face parte din situl arheologic de la Enisala, punct „La Bisericăˮ/TL-I-s-B-05784. Situl este grav afectat de locuirea contemporană.
Stare de conservare   precară / 16.04.2024
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 16.04.2024; Afectare parţială: 4 / 16.04.2024; Vandalism: 4 / 16.04.2024; Furturi: 4 / 16.04.2024; Incendii provocate: 1 / 16.04.2024
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   16.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Eneolitic Gumelniţa  

Materialul descoperit pe suprafaţa sitului poate fi atribuit culturii Gumelniţa.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2017

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea AILINCĂI Sorin-Cristian
MICU Crsitian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STĂNICĂ Aurel
NUȚU George

Bibliografie
1. Ailincăi, Sorin-Cristian, 2017 [Fişă de sit]
2. Ailincăi, Sorin-Cristian; Micu, Cristian; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Mocanu, Marian; Nuțu, George; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Negoiță, Alexandru; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Sarichioi, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, 2017 [Studiu istoric PUG]
3. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016 [Ordin MCC]
4. Ștefan, Gheorghe; Bujor, Espectatus, Raport prezentat directorului Muzeului Naţional de Antichităţi de către Gh. Ştefan şi E. Bujor, Arhiva Institutului de Arheologie „V. Pârvan”, București, 1948 [Publicaţie]
5. Comșa, Eugen, Neoliticul judeţului Tulcea, Peuce, II, Muzeul Delta Dunării, Tulcea, 1971, 11-18, n. 7, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=108901-neoliticul-judetului-tulcea--peuce-institutul-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion--ii-1971 [Publicaţie]
6. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Carozza, Laurent; Florea, Mihai, Câteva observaţii asupra unor situri eneolitice din zona de nord a Dobrogei, Peuce, VII, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, 2009, 9-48, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=109133-cateva-observatii-asupra-unor-situri-eneolitice-din-zona-de-nord-a-dobrogei--peuce-institutul-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion--7-2009 [Publicaţie]
 
 
Scroll