Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161197.05
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05784
Nume   Situl arheologic de la Enisala - La Biserică
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Sarichioi
Localitate   Enisala
Punct   La Biserică
Punct alte denumiri   Lutărie
Reper   Situl se află în sectorul de V intravilan şi extravilan, la extremitatea vestică a satului, la 20 şi 200 de m sud de drumul judeţean ce uneşte Enisala de Babadag.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   În anul 1966, cu ocazia lucrărilor de nivelare realizate într-o lutărie aflată în marginea de vest a localităţii, la sud de drumul judeţean au fost descoperite „morminte daco-romaneˮ şi „morminte inhumaţie cu sicrie de lemnˮ.
Pentru a preveni distrugerea unor noi complexe, în perioada 1967-1968 M. Babeş a realizat săpături cu caracter de salvare. Pe suprafaţa cercetată, ce depăşeşte 400 mp, au fost descoperite: o aşezare din sec. VI-V a.Chr.; o „necropolă daco-romanăˮ din sec. I-II p.Chr.; necropola de la sfârşitul sec. al XV-lea şi din prima jumătate a sec. al XVI-lea (65 de morminte descoperite); materiale neolitice („câteva fragmente de tip Hamangiaˮ) şi fragmente ceramice atribuite epocii Latène. În acelaşi context au fost realizate cercetări de suprafaţă ce au condus la descoperirea următoarelor situri: la sud de zona necropolei, o aşezare de epocă romană (sec. IV a.Chr.); în partea opusă, aproape de malul lacului Babadag, o „locuire geto-dacicăˮ (sec. I a.Chr. – sec. I p.Chr.).
În anii 1977-1979, 1981 Gh. Mănucu-Adameşteanu a realizat săpături arheologice de salvare determinate de distrugerea unei părţi din necropola medievală ca urmare a lucrărilor de modernizare a drumului judeţean din anii 1970-1973. Cu acest prilej a fost cercetată o suprafaţă de aproximativ 6000 mp situată la sud şi vest de zona investigată anterior. Au fost înregistrate 112 complexe funerare încadrate în sec. I-II p.Chr., care se adaugă celor 48 cerccetate în anii 1967-1968 de M. Babeş; numărul total al mormintelor medievale înregistrate de la începutul săpăturilor din punctul „La Bisericăˮ a ajuns la 219.
În anul 2005 S. Ailincăi a realizat săpături arheologice preventive determinate de lucrările la „Staţia de clorinare a apeiˮ din localitate. Cu această ocazie au fost descoperite trei morminte încadrare între sec. XIV-XVIII.
Cu ocazia cercetării necropolei medievale a fost descoperit „un vas de lut modelat cu mâna, atribuit epocii bronzuluiˮ. În cadrul aceluiaşi proiect de cercetări, între terenul de fotbal şi marginea de vest a satului Enisala, au fost descoperite, în anul 1981, „cuptoare menajere din lut şi numeroase fragmente ceramice databile în sec. VIII-IX e.n.ˮ.
Observații   Zonă protejată
Data descoperirii   1964
Suprafața sitului   4, 5 ha
Stare de conservare   precară / 23.04.2024
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 23.04.2024; Afectare parţială: 4 / 23.04.2024; Vandalism: 4 / 23.04.2024; Furturi: 4 / 23.04.2024; Incendii provocate: 1 / 23.04.2024
Regim de proprietate   public şi privat
Data ultimei modificări a fişei   23.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului neprecizată     TL-I-m-B-05784.05 
aşezare  La Tène (sec. VI - V a. Chr. - sec. I p. Chr.) geto-dacică     TL-I-m-B-05784.04 
aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. VIII - IX) neprecizată     TL-I-m-B-05784.02 
Necropolă  Epoca romană (sec. II - III) neprecizată     TL-I-m-B-05784.03 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XIV-XVIII) neprecizată     TL-I-m-B-05784.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2017

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea AILINCĂI Sorin - Cristian
MICU Cristian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STĂNICĂ Aurel
NUȚU George
2. cercetare de salvare 2004

săpătură preventivă

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea JUGĂNARU Gabriel
AILINCĂI Sorin

Bibliografie
1. Babeş, Mircea, Necropola daco-romană de la Enisala, Studii și cercetări de istorie veche, 22, 1, Bucureşti, 1971, 36 [Publicaţie]
2. Listei Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2259, poz. 135-140 [Publicaţie]
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Jugănaru, Gabriel, Enisala, 2004 [Fişă tehnică]
5. Jugănaru, Gabriel, Enisala | Comuna: Sarichioi | Judeţ: Tulcea | Punct: Centrul satului, La Biserică, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3118&d=Enisala-Sarichioi-Tulcea-Centrul-satului-La-Biserica-2004 [Publicaţie]
6. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l'importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 48 [Publicaţie]
7. Ocheşanu, Radu, Câteva descoperiri de denari romani republicani din Scythia Minor, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, p. 83 [Publicaţie]
8. Mănucu-Adameșteanu, Gheorghe, Necropola medievală de la Enisala [județul Tulcea]. Raport preliminar asupra campaniei din anul 1978, Materiale și Cercetări Arheologice. A XIII-a Sesiune Anuală de Rapoarte, Oradea, 1979, 379-385 [Publicaţie]
9. Mănucu-Adameșteanu, Gheorghe, Necropola medievală de la Enisala. Raport preliminar de săpătură (1977), Peuce, VIII, Muzeul Delta Dunării, Tulcea, 1980, 1473-196, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=109403-necropola-medievala-de-la-enisala-raport-preliminar-de-sapatura-1977--peuce-institutul-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion--viii-1980 [Publicaţie]
10. Mănucu-Adameșteanu, Gheorghe, Necropola medievală de la Enisala, Materiale și Cercetări Arheologice. A XIV-a Sesiune Anuală de Rapoarte, Tulcea, 1980, 619-625 [Publicaţie]
11. Mănucu-Adameșteanu, Gheorghe, Aspecte ale ritului și ritualului în lumina descoperirilor din necropola medievală de la Enisala, Peuce, IX, Muzeul Delta Dunării, Tulcea, 1984, 355-362, 711-714, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=109376-aspecte-ale-ritului-si-ritualului-in-lumina-descoperirilor-din-necropola-medievala-de-la-enisala--peuce-institutul-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion--ix-1984 [Publicaţie]
12. Mănucu-Adameșteanu, Gheorghe; Oberländer-Târnoveanu, E., Noi dovezi de locuire pe teritoriul actual al satului Enisala în mileniul I e.n, Peuce, IX, Muzeul Delta Dunării, Tulcea, 1984, 349-354, 705-709 [Publicaţie]
13. Maxim, Mihai; Nicolae, Eugen, Monedele otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala, Peuce, X, Muzeul Delta Dunării, Tulcea, 1991, 559-573, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=109640-monedele-otomane-descoperite-in-necropola-medievala-de-la-enisala--peuce-institutul-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion--x-1991 [Publicaţie]
14. Stănică, Aurel; Ailincăi, Sorin Cristian; Ignat, Adina; Zvîncă, Iuliana, Noi descoperiri funerare de pe teritoriul localităţii Enisala (com. Sarichioi, jud. Tulcea), Peuce, III-IV, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, 2005-2006, 320-321, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=109083-noi-descoperiri-funerare-de-pe-teritoriul-localitatii-enisala-com-sarichioi-jud-tulcea--peuce-institutul-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion--3-4-2006 [Publicaţie]
15. Ailincăi, Sorin Cristian, 2017 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
16. Ailincăi, Sorin-Cristian; Micu, Cristian; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Mocanu, Marian; Nuțu, George; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Negoiță, Alexandru; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Sarichioi, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, 2017 [Studiu istoric PUG]
 
Fotografii sit

Scroll