Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   166155.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VS-I-s-A-06671
Nume   Situl arheologic de la Fedeşti - Cetăţuia
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Şuletea
Localitate   Fedeşti
Punct   Cetăţuia
Punct alte denumiri   Vîrful Tăieturii
Reper   Cetatea se află la 1,5 km sud-vest de sat, pe dealul denumit Vârful Tăieturii.
Reper hidrografic - nume   Epureni
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Suprafața sitului   2 ha
Stare de conservare   precară / 01.04.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 5 / 01.04.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   12.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)    

În timpul cercetărilor arheologice au fost observate urme de pigmenţi de arsură, chirpici, fragmente ceramice locale şi de import. De asemenea, între anii 1997-1998 au fost identificate opt gropi, majoritatea menajere.
Cetatea prezintă o formă ovală, cu o lungime (pe axul NV–SE) de cca. 180 de metri şi o lăţime (pe axul SV‒NE) de cca. 140 de metri.

VS-I-s-A-06671 
Val şi şanţ de apărare  La Tène (sec. V-III p. Chr.)    

Val de pământ este înălţat din pământul rezultat prin săparea şanţului şi apoi vitrificat. Valul şi şanţul aferent sunt mult aplatizate, abia de mai ating o înălţime de 0,30–0,40 m.

 
aşezare  Eneolitic Cucuteni      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
Institutul de Arheologie, Iași BERZOVAN Alexandru
2. evaluare de teren 2012-2013

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
3. cercetare de salvare 1998

Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui MARIN Tamilia Elena
4. sondaj 1964

* GOSTAR Nicolae
* SANIE Silviu
* SANIE Șeiva
* COMAN Ghenuță
5. evaluare de teren 1957

* ZAHARIA N.
* COMAN Ghenuță

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2363, poz. 52-53 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Marin, Tamilia, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1999, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1606 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980, 235 [Publicaţie]
5. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), ARHEOVEST, VIII, 1, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, 164-166 [Publicaţie]
6. Teodor, Silvia, Regiunile est carpatice ale României în secolele V-II î. d. Hr.. Consideraţii generale şi repertoriu arheologic, București, 1999, 150 [Publicaţie]
7. Zaharia, N; Petrescu-Dâmbovița, Mircea; Zaharia, E., Așezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1970, 344-345, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1001-asezari-din-moldova-de-la-paleolitic-pana-in-secolul-al-xviii-lea [Publicaţie]
8. Măndrescu, Dragoș, Cronologia perioadei timpurii a celei de-a doua epoci a fierului (sec. V-III a. Chr.) între Carpați, Nistru și Balcani, Editura Istros, Brăila, 2010, 77 [Publicaţie]
9. Florescu, Adrian Constantin, Cetăți traco-getice pe teritoriul Moldovei anterioare epocii Burebista-Decebal, Mega, Cluj - Napoca, 2022, 53, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=3594-cetati-traco-getice-pe-teritoriul-moldovei-anterioare-epocii-burebista-decebal [Publicaţie]
10. Berzovan, Alexandru, At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, 112-114, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14152-at-the-borders-of-the-great-steppe-late-iron-age-hillforts-between-the-eastern-carpathians-and-prut-5th-3rd-centuries-bc--2022 [Publicaţie]
 
 
Scroll