Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179338.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-II-m-A-15285
Nume   Biserica cu hramul Sfântul Eftimie de la Fundeni - Fundenii Doamnei
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Dobroeşti
Localitate   Fundeni
Adresa   Şos. Fundeni 138
Punct   Fundenii Doamnei
Reper   Biserica se află în satul Fundeni, la intersecţia între Şoseaua Fundeni şi str. Teiului, la nord de Lacul Fundeni.
Reper hidrografic - nume   Lacul Fundeni
Reper hidrografic - tip   lac
Categorie   structură de cult; descoperire funerară
Tip   edificiu religios; necropolă
Observații   Iniţial, biserica a fost înregistrată pe teritoriul municipiului Bucureşti, cu codul RAN 179132.65.
Data ultimei modificări a fişei   27.12.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (1699)    

Biserica a fost ctitorită în 1699 de către Mihail Cantacuzino, în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu, având picturi realizate de Pârvu Mutu şi stucaturi exterioare cu caracter oriental, turco-persan. Biserica are un plan triconic, cu abside mici circulare în interior şi poligoane în exterior, pronaos lărgit, un pridvor cu şase coloane de piatră şi doua turle. În august 1860, lăcaşul a fost reparat de către Doamna Maria Ghica, punând un strat nou de pictură murala în pronaos, naos şi altar, mai apoi biserica luând numele de Fundenii Doamnei de la aceasta. Alte reparaţii au avut loc în 1881. Noi lucrari au fost realizate în 1937, când a fost restaurată pictura lăcaşului de cult în întregime, naosul, pronaosul, turlele, au fost refăcute temeliile, a fost curăţată tâmpla cu icoane, picturile vechi au fost restaurate, iar în exterior s-a pictat din nou hramul bisericii. În 1939-1940 au fost realizate noi reparaţii, perioadă în care au avut loc lucrări de pietrărie, au fost refăcute treptele de la intrare şi au fost curăţate coloanele. În urma cutremurului din 1940, noi reparaţii au fost necesare, aşa că în 1944 au fost începute lucrări, însă din lipsa fondurilor, au fost oprite, lăsând însă acoperisul dezgolit timp de două luni, picturile interioare fiind supuse ploilor. Acoperişul a fost reparat, supravegherea fiind facută de către arhitectul Ştefan Balş, în acelasi an. Tot în aceeaşi perioadă au fost refăcute tencuielile faţadei exterioare, şase jaluzele, precum şi crucile de la cele două turle. Între 1944-1945 au fost realizate lucrări precum învelirea oloanelor de mână, a celor de presă, umplutul crăpaturilor turlelor, tencuitul pereţilor turlelor şi al cornişelor, tencuitul cornişei bisericii, au fost reparate crucile şi au fost puse jaluzele de lemn de stejar la ferestrele turlelor. În acelaşi an au fost realizate alte lucrări, precum poarta de la intrare, a zidului înconjurator, realizate din fier forjat, a fost refăcută fundaţia de beton a pragului, ferestrele au fost cuplate din lemn de stejar pe toc de fier, a fost pus geam armat la cercevelele exterioare şi geam semidublu la cercevelele interioare. De asemenea, au fost puse colţuri din lemn de stejar la partea de sus a ferestrelor.

IF-II-m-A-15285 
Necropolă  Epoca medievală - epoca modernă        

Bibliografie
1. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sfântul Eftimie - Fundeni (Fundenii Doamnei) de la Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 24, Imprimeria Centrala, 1921-1953, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0568-biserica-sf-eftimie-fundenii-doamnei-sat-fundeni-comuna-dobroesti-sos-fundeni-nr-138/ [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
2. Panait, Panait I., Biserica Fundenii Doamnei un strălucit monument al epocii brâncoveneşti, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XVII, Muzeul Municipiului Bucureşti, Bucuresti, 2003, 353-364, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=9180-biserica-fundenii-doamnei-un-stralucit-monument-al-epocii-bracovenesti--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--xvii-2003 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Giurescu, C. C., Istoria Bucureştilor Din Cele Mai Vechi Timpuri Pînă În Zilele Noastre, Editura Pentru Literatura, Bucuresti, 1966, 85, https://archive.org/details/istoria_bucurestilor_din_cele_mai_vechi_timpuri_pana_in_zilele_noastre/page/n1/mode/2up [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll