Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   3002.05
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AB-I-s-B-00042
Nume   Situl arheologic de la Ghirbom - Faţa Cânepii
Județ   Alba
Unitate administrativă   Berghin
Localitate   Ghirbom
Punct   Faţa Cânepii
Reper   Situl se află la marginea de vest a localităţii.
Reper hidrografic - nume   Ghirbom (Garbău)
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Câmpia colinară a Transilvaniei, Valea Secaşelor
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Pe locul numit „Faţa Cânepii”, în apropierea pârâului Ghirbom, poziţionat în partea de vest a satului, se află o aşezare de tip locuire civilă pluristratificată în care a fost atestată prezenţa/locuirea umană pe parcursul Epocii Eneolitice (cultura Petreşti), a Epocii Hallstatt şi în Epoca migraţiilor (secolele V-VII).
Descoperitor   Vasile Stanciu
Data descoperirii   1970
Suprafața sitului   13931,686 mp (139 ha)
Stare de conservare   precară / 12.07.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 12.07.2023; Inundaţii: 1 / 12.07.2023; Ploi acide: 1 / 12.07.2023; Incendii: 1 / 12.07.2023; Animale: 3 / 12.07.2023; Insecte: 3 / 12.07.2023; Exces de salinitate în sol: 3 / 12.07.2023; Exces de aciditate în sol: 2 / 12.07.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 12.07.2023; Incendii provocate: 3 / 12.07.2023
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   12.07.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic Petreşti     AB-I-m-B-00042.03 
Aşezare  Hallstatt       AB-I-m-B-00042.02 
Necropolă  Epoca migraţiilor (secolele V - VII)       AB-I-m-B-00042.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1970-1977

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia ALDEA Alexandru Ioan

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.459 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p.9, poz. 84-87 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Aldea, Ioan Alexandru, Obiecte de cupru descoperite în aşezarea neo-eneolitică de la Ghirbom (Com. Berghin, jud. Alba), Apulum, XVII, 1979, 25-29 [Publicaţie]
5. Ciugudean, Horia, Cercetări privind epoca Bronzului şi Prima Vârstă a Fierului în Transilvania, Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia, 1997, 141 [Publicaţie]
6. Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Berghin, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
 
 
Scroll