Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   3002.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AB-I-s-B-00040
Nume   Situl arheologic de la Ghirbom - Ghezuini
Județ   Alba
Unitate administrativă   Berghin
Localitate   Ghirbom
Punct   Ghezuini
Reper   Situl se află la 1 km vest de grajdurile CAP din localitate, pe pantele de sud-est ale unui deal. Pantele dealului unde se află aşezarea prezintă uşoare urme de terasare, nivelate, in mare parte, de aluviuni.
Reper hidrografic - nume   Ghirbom (Garbău)
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Câmpia colinară a Transilvaniei, Valea Secaşelor
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descoperitor   Vasile Stanciu
Data descoperirii   1967
Suprafața sitului   58169,904 mp (5,81 ha)
Stare de conservare   precară / 13.07.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 13.07.2023; Ploi acide: 1 / 13.07.2023; Incendii: 1 / 13.07.2023; Animale: 3 / 13.07.2023; Insecte: 3 / 13.07.2023; Exces de salinitate în sol: 3 / 13.07.2023; Exces de aciditate în sol: 2 / 13.07.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 13.07.2023; Incendii provocate: 3 / 13.07.2023
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   13.07.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş     AB-I-m-B-00040.05 
Aşezare  Epoca bronzului       AB-I-m-B-00040.04 
Aşezare  Hallstatt       AB-I-m-B-00040.03 
Aşezare  La Tène geto-dacică     AB-I-m-B-00040.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor       AB-I-m-B-00040.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1967

Zona cercetată cuprinde o suprafaţă ce are o lungime de aproximativ 200 m şi o lăţime de 70-80 m. Aici au fost trasate cinci secţiuni, numerotate I-V, cu lăţimea de 1 m, iar lungimea după cum urmează: Secţiunea 1=16m, Secţiunea 11== 12m, Secţiunea III= 14m, Secţiunea IV= 15 m, Secţiunea V= 14 m. Adâncimea stratului de cultură variază între 0,40 şi 1,00m, iar în unele porţiuni până la 1,80-2,00 m.

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia ALDEA Ioan Alexandru

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.459 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 8-9, poz. 75-80 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Aldea, Ioan Alexandru, Şantierul arheologic Ghirbom (com. Berghin, jud. Alba) - Săpăturile din 1967, Apulum, X, 1972, 3-18 [Publicaţie]
5. Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Berghin, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
 
 
Scroll