Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   3002.07
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AB-I-s-B-00044
Nume   Situl arheologic de la Ghirbom - Hamboc-Ciorcovară
Județ   Alba
Unitate administrativă   Berghin
Localitate   Ghirbom
Punct   Hamboc-Ciorcovară
Reper   Situl se află la marginea de sud-sud-vest a satului, pe valea Hambocului.
Reper hidrografic - nume   Ghirbom (Garbău)
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Câmpia colinară a Transilvaniei, Valea Secaşelor
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Pe locul numit „Hamboc-Ciorcobară”, în apropierea pârâului Ghirbom, a fost descoperită o aşezare de tip locuire civilă pluristratificată în care a fost atestată prezenţa/locuirea umană pe parcursul Epocii Bronzului, Epocii Hallstatt, Epocii Latene (geto-dacică), Epocii Romane şi a Epocii Medievale timpurii (sec. XII-XIII).

În cadrul campaniei din anul 1978 au fost executate câteva sondaje în punctul numit „Ciorcobară”, unde, descoperiri fortuite semnalau existenţa unei locuiri romane intense. Sondajele efectuate au demonstrat existenţa, şi în acest loc, a resturilor unor locuinţe romane, cu fundaţii din bolovani mari de piatră de râu. Au fost recuperate multe fragmente ceramice, precum şi o monedă de bronz de la Gordianus III, extrem de bine conservată. Locuirea romană suprapune o aşezare mai veche, datând din epoca Bronzului, cu materiale ceramice bogate, aparţinând fazelor II şi III ale culturii Wietenberg. Cu aceeaşi ocazie, în stratul Wietenberg a fost dezvelită şi o vatră, cu baza construită din plăci de gresie, de formă aproximativ ovală.
Data descoperirii   1978
Suprafața sitului   23918,021 mp (239 ha)
Stare de conservare   grav afectat / 12.07.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 12.07.2023; Inundaţii: 1 / 12.07.2023; Ploi acide: 1 / 12.07.2023; Incendii: 1 / 12.07.2023; Animale: 3 / 12.07.2023; Insecte: 3 / 12.07.2023; Exces de salinitate în sol: 3 / 12.07.2023; Exces de aciditate în sol: 2 / 12.07.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 12.07.2023; Incendii provocate: 3 / 12.07.2023
Data ultimei modificări a fişei   12.07.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic       AB-I-m-B-00044.06 
Aşezare  Epoca bronzului Wietenberg     AB-I-m-B-00044.05 
Aşezare  Hallstatt       AB-I-m-B-00044.04 
Aşezare  La Tène geto-dacică     AB-I-m-B-00044.03 
Aşezare  Epoca romană romană     AB-I-m-B-00044.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele XII - XIII)       AB-I-m-B-00044.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1978

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia ALDEA Ioan Alexandru
CIUGUDEAN Horia

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 10, poz.89-95 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Berghin, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
4. Moga, Vasile; Ciugudean, Horia, Repertoriul arheologic al județului Alba, Bibliotheca Musei Apulensis II, 1995, 177 [Publicaţie]
5. Aldea, Ioan Alexandru; Ciugudean, Horia, Obiecte de cupru şi bronz recent descoperite în județul Alba, Apulum, XXV, 1988, 72 [Publicaţie]
6. Aldea, Ioan Alexandru; Moga, Vasile; Ciugudean, Horia, Săpăturile arheologice de la Ghirbom Campania 1978, Materiale și Cercetări Arheologice, XIII, 1979, 257-262 [Publicaţie]
 
 
Scroll