Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155298.07
Nume   Situl arheologic de la Ghiroda - Obiectiv 5
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Ghiroda
Localitate   Ghiroda
Punct   Obiectiv 5
Reper   Situl se află la cca 995 m NNE de primăria comunei Ghiroda, la cca 2,48 km SSE de biserica romano-catolică din Giarmata Vii şi la cca 320 m N de drumul E 70, la cca 218 m E de un pârâu fără nume şi la cca 1,7 km N de canalul Bega.
Reper hidrografic - nume   Bega
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   grind
Utilizare teren   agricultură
Categorie   Aşezare deschisă
Tip   Locuire civilă
Descriere   Situl este localizat pe un grind natural şi constă într-o aşezăre deschisă. Pe prima ridicare topografică habsburgică în zonă este marcată o pădurice, un drum de pământ şi un pârâu ce şi-a schimbat cursul în prezent. Ulterior, zona a fost sistematizată pentru agricultură, iar la sud de sit a fost construită linia ferată ce funcţionează în acelaşi loc şi în prezent. Situl a fost identificat pe baza materialelor arheologice constând în fragmente ceramice.
Observații   Situl a fost identificat în urma unei evaluări teoretice de teren efectuate în scopul întocmirii unui PUZ. Este într-o stare de conservare medie, având în prezent destinaţia de teren arabil. Parţial, situl arheologic a fost acoperit cu moloz. Este expus riscului cauzat de agricultura intensivă şi de dezvoltarea imobiliară.
Descoperitor   Octavian-Cristian Rogozea
Data descoperirii   2018
Suprafața sitului   2,72 ha
Stare de conservare   medie / 11.02.2021
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 11.02.2021; Inundaţii: 3 / 11.02.2021
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 11.02.2021; Afectare parţială: 3 / 11.02.2021
Regim de proprietate   publică, privată
Data ultimei modificări a fişei   11.02.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Postromană (secolele II-IV)        
aşezare  Epoca medievală (secolele IX-XI)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

* MARTENIUC Ionuț
* BUNOIU Victor
* BERTEA Sofia
Direcția Județeană de Cultură Timiș * *
Universitatea de Vest Timișoara * *

Bibliografie
1. Bertea, Sofia, Ghiroda 5, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Rogozea, Octiavian-Cristian; Rogozea, Petru; Mărcuți, Florentina, Contribuții la repertoriul așezărilor atribuite epocii bronzului din vestul României (II), ArheoVest VI, 1, Szeged, 2018, 263-312 [Publicaţie]
 
 
Scroll