Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158476.07
Nume   Situl arheologic de la Icloda - Pescărie E
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Sacoşu Turcesc
Localitate   Icloda
Punct   Pescărie E
Punct alte denumiri   Obiectiv 30
Reper   Situl se află în zona nordică a localităţii, la sud de drumul DC156 şi de biserică, sub vatra actuala a Iclodei. Este dispus pe o terasă fluvială înălţată uşor deasupra braţelor fosile de apă, tributare Pogănişului, care mărginesc situl spre vest şi spre est.
Reper hidrografic - nume   Pogăniş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Observații   În cadrul nomenclaturii proiectului tezei de doctorat din cadrul căreia a fost extras, situl este format din două obiective, din epoci diferite, având indicativele: Obiectiv 30 (+30A); Obiectiv 59. Obiectivul, afectat în mare măsură de actuala vatră, a fost definit doar pe baza verificărilor punctuale a şanţurilor excavate odată cu introducerea reţelei de apă, astfel că perimetrul sitului a fost estimat relativ corect doar de-a lungul axului străzii, în timp ce situaţia din grădinile gospodăreşti ne rămâne necunoscută. Pentru protejarea perimetrului obiectivului pe viitor, sunt de interes acele perimetre neafectate în prezent de construcţii, reprezentate în general de grădini.
Descoperitor   Cristian Floca
Data descoperirii   18.07.2019
Suprafața sitului   6,7 ha
Data ultimei modificări a fişei   06.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  La Tène Celtică      
aşezare civilă  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2019

Academia Română - Filiala Timișoara FLOCA Cristian

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Floca, Cristian; Ardelean, Adrian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu archeologic pentru comuna Sacoșu Turcesc, județul Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll