Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158476.10
Nume   Situl arheologic de la Icloda - Rîtu cu şarani S
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Sacoşu Turcesc
Localitate   Icloda
Punct   Rîtu cu şarani S
Punct alte denumiri   Obiectiv 34
Reper   Situl este localizat la est de sat, pe o terasă fluvială înălţată uşor deasupra braţului fosil de apă, tributar Pogănişului (Pogăniş VI), care mărgineşte situl spre vest.
Reper hidrografic - nume   Pogăniş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Cercetările de suprafaţă au identificat o cantitate mică de materiale arheologice, reprezentate de fragmente ceramice încadrabile Epocii neolitice timpurii, dar şi sporadice fragmente ceramice databile larg în Epoca bronzului sau Prima epocă a fierului.
Observații   În cadrul nomenclaturii proiectului tezei de doctorat din cadrul căreia a fost extras, situl poartă acelaşi indicativ, Obiectiv 34.
Descoperitor   Cristian Floca
Data descoperirii   02.03.2019
Suprafața sitului   0,3 ha
Data ultimei modificări a fişei   11.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Neolitic timpuriu        
aşezare civilă  Epoca bronzului        
aşezare civilă  Hallstatt        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2019

Academia Română - Filiala Timișoara FLOCA Cristian

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Floca, Cristian; Ardelean, Adrian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu archeologic pentru comuna Sacoșu Turcesc, județul Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll