Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   159696.73
Nume   Drumul antic de la Isaccea - Cetatea Noviodunum - Livadă - Movilele Dese - Staţie Transformare/ Sit 52
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Oraş Isaccea
Localitate   Isaccea
Adresa   DN 22/ str. Avram Iancu
Punct   Cetatea Noviodunum
Punct alte denumiri   Livadă/ Movilele Dese/ Staţie Transformare/ Sit 52
Reper   Situl se află la S de localitatea Isaccea.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Categorie   cale de comunicaţie
Tip   drum
Observații   În studiul cu privire la interpretarea fotografiilor aeriene ale sitului de la Noviodunum, Al. Simion Ştefan se referă şi la această zonă, confirmând existenţa ”unei multitudini de drumuri”, cel mai lung dintre acestea cu o lungime de 5 km plecând de la cetate către S-SV, fiind flancat pe o distanţă de aproximativ 3 km de tumuli. Autorul propunea crearea a două rezervaţii arheologice - prima cu cetatea Noviodunum şi sistemul de fortificaţii de la sud de aceasta, cea de-a doua cu drumul principal şi tumulii ce îl flanchează (Movilele Dese).
Data descoperirii   2017
Data ultimei modificări a fişei   03.06.2019
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
drum roman  Epoca romană, bizantină şi medievală    

Drumul porneşte de la sud de cetate, urmează un traseu care traversează terenul Parohiei Sf. Gheorghe, pleacă mai departe prin vecinătatra Movilei Mari, traversează terenul afectat de investiţie, urmând după zona locuită de la intrare în localitate, spre SV, o vâlcea, şi de aici spre zona Mânăstirii Cocoş.
Există şi un al doilea drum situat mai la sud, care se pierde în zona canalului de irigaţie, nu poate fi urmarit traseul spre est şi joncţiunea cu reţeaua de drumuri din zona Movilele Dese.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2017

* STĂNICĂ Aurel-Daniel
* MOCANU Marian
* PANAIT Valentin
ICEM Tulcea * *

Bibliografie
1. Stănică Aurel-Daniel, 2017 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll