Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158350.06
Nume   Situl arheologic de la Izvin - Izvin Vest/ Obiectiv 5
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Oraş Recaş
Localitate   Izvin
Punct   Izvin Vest/ Obiectiv 5
Reper   Situl se află la 1,35 km SV de biserica ortodoxă din Izvin, la 5,2 km NE de biserica ortodoxă din Remetea Mare, la 200 m S de E 70 (DN 6) Remetea Mare – Izvin. Este amplasat pe prima terasă care flanchează albia majoră din versantul drept al actualului curs al Canalului Bega, la 1,45 km N de acesta, şi pe care o domină cu o diferenţă de nivel de cca 3 m. Suprafaţa terenului este cvasi-plană, cu o cădere de pantă mai accentuată pe latura de S, înspre zona joasă şi inundabilă din albia majoră a Begăi. Arealul respectiv este actualmente desecat şi regularizat.
Reper hidrografic - nume   Bega
Reper hidrografic - tip   Canal
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Pigmentaţia solului este brun-negricioasă, cu numeroase fragmente ceramice, de chirpic şi pete de arsură în componenţă, denotând existenţa unui important strat de cultură arheologică.
Observații   Obiectivul arheologic a fost descoperit în urma unor cercetări de teren non-sistematice de către Liviu Măruia, Leonard Dorogostaisky, Lucian Vidra în data de 20.04.2008. Situl a fost reverificat de O. C. Rogozea in 10.01.2020 cu ocazia cercetărilor de suprafaţă determinate de întocmirea Studiului Arhelogic pentru Planul Urbanistic General al Oraşului Recaş.
Descoperitor   Liviu Măruia, Leonard Dorogostaisky, Lucian Vidra
Data descoperirii   2008
Suprafața sitului   cca 2,2 ha
Stare de conservare   medie / 09.02.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 01.07.2024; Agricultură intensivă: 3 / 09.02.2016
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   01.07.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Preistorie        
Aşezare  Hallstatt        
Aşezare  La Tène (secolele I a. Chr. - I p. Chr) dacică      
Aşezare  Postromană (secolele II-IV)        
Aşezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVI)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Universitatea de Vest din Timișoara ROGOZEA Octavian
2. periegheză 2008

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
DOROGOSTAISKI Leonard
VIDRA Lucian

Bibliografie
1. Măruia, Liviu; Dorogostaiski, Leonard; Vidra, Lucian, 2008 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Rogozea, Octavian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru orașul Recaș, judeţul Timiş. Perimetrul Bazoș-Herneacova-Izvin-Nadăș-Petrovaselo-Recaș-Stanciova. Memoriu general, Planul Urbanistic General al orașului Recaș, 2020 [Fişă de sit]
 
 
Scroll