Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   60589.07
Nume   Situl arheologic de la Lazu - Centura Ocolitoare a mun. Constanţa, Km 20+800 – 21+300
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Agigea
Localitate   Lazu
Punct   Centura Ocolitoare a mun. Constanţa, Km 20+800 – 21+300
Reper   Situl arheologic se află pe terasa câmpiei litorale, la 1 km V de satul Lazu şi 1,5 km NNV de satul Agigea.
Reper hidrografic - nume   Marea Neagră
Reper hidrografic - tip   mare
Forma de relief   terasă
Categorie   cale de comunicaţie; descoperire funerară
Tip   drum; necropolă
Descriere   Au fost identificate două şanţuri de delimitare a traseului unui drum antic, urme sporadice de interventii antropice, precum si doua mici amenajari funerare in apropierea unui tumul aplatizat.
Observații   Obiectivul cercetării arheologice a fost descărcare de sarcină arheologică pe traseul centurii ocolitoare a mun. Constanţa.
Data descoperirii   2011
Suprafața sitului   2000 mp
Stare de conservare   precară / 25.01.2019
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   04.07.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
groapă circulară  Epocă romană (sec. II-III)     La o distanţă de 20 m spre E de şanţul estic al drumului, a fost conturată la circa -0,90 faţă de nivelul actual o groapă (G1) de formă circulară cu profil tronconic. Au fost recuperate câteva oase de animale şi fragmente ceramice.  
Drum  Epocă romană romană  

Principala descoperire constă în confirmarea în teren a traseului drumului antic vizibil pe aerofotograme si imagini satelitare. Dovada constă în cele două şanţuri de delimitare identificate în S1, S2 şi S3, aproximativ între Km 20+870 – 20+910 ai viitoarei autostrăzi. Aceste şanţuri delimitează drumul la E şi la V şi sunt săpate în general într-o manieră clasică romană, în forma literei V. Pe anumite porţiuni şanţurile au fundul mai rotunjit. În profilele secţiunilor s-au putut observa clar dimensiunile acestora: lăţimea sub nivelul de vegetal arabil actual este de circa 2,00 m, iar la nivelul de conturare în loess de circa 1,40 m; acolo unde există o formă mai rotunjită lăţimea la bază este de circa 0,40 m. Adâncimea totală calculată de la nivelul actual este de -1,10 m. Între cele două şanţuri paralele este o distanţă de circa 21 m. Faptul că între şanţuri a existat cel puţin un drum de pământ este dovedit de o uşoară alveolare a terenului, precum şi de adâncimea mai mică la care apare stratul de loess. Din păcate arăturile frecvente au distrus complet profilul fostului drum. Funcţionarea acestei artere în epoca romană este certă, dovadă fiind unele mici fragmente ceramice descoperite în apropiere, dar şi o monedă de la Constantin descoperită în stratul vegetal arabil din S 2 chiar pe traseul drumului.

 
Necropolă tumulară  necunoscută necunoscut  

De-a lungul drumului roman via terrena pe directia N-S se inşiră mai mulţi tumuli, unul din aceştia fiind depistat in apropierea viitoarei şosele. La o distanţă de aproximativ 100 m spre V de şanţul vestic al drumului, aproximativ în dreptul Km 21+000 al autostrăzii, la circa 10 m distanţă spre N de limita de expropriere a fost reperat un tumul aplatizat. Secţiunea S 5 efectuată în banda stângă nu a dus la identificarea vreunui complex arheologic. Pentru a avea o imagine clară asupra ariei din jurul tumulului, s-a efectuat o casetă în profilul de taluzare proiectat al autostrăzii, în dreptul Km 21+000. Profilul casetei nu a arătat nimic deosebit în ceea ce priveşte stratigrafia, nefiind puse în evidenţă straturi care ar putea avea legătură cu tumulul din apropiere. Au apărut în schimb două mici amenajări funerare (M1 şi M2), evident în legătură cu acesta. Este vorba de două gropi de formă ovală (circa 0,80/0,90 x 0,60 m), acoperite cu pietre de dimensiuni mici şi mijlocii, care conţineau resturi de oase umane. Lipsa unor materiale arheologice împiedică o încadrare cronologică a celor două amenajări, doar o săpătură sistematică a tumulului putând oferi date mai concrete.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2011

* CHERA Constantin
* NOPCEA Cătălin
Muzeul de Istorie Națională Constanța * *

Bibliografie
1. Chera, Constantin, Raport de cercetare arheolgică preventivă: Centura ocolitoare a municipiului Constanța. Lazu Km 20+800 - 21+300, 2011 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Chera, Constantin, Cercetare arheologică preventivă, 2011 [Fişă tehnică]
3. Chera, Constantin, 2011 [Fişă de sit]
 
 
Scroll