Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   9583.17
Nume   Drumul de pământ de la Lipova
Județ   Arad
Unitate administrativă   Oraş Lipova
Localitate   Lipova
Reper   Obiectivul arheologic se află la 4,15 km ESE de biserica ortodoxă din Lipova; la 5 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău; la 850 m V de DJ 682 Lipova – Ususău şi la 160 m NE de versantul stâng al unui pârâu fără nume.
Reper hidrografic - nume   Fără nume
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   cale de comunicaţie
Tip   drum
Descriere   Obiectivul este amplasat pe latura de SE a unei culmi de legătură între Valea Mureşului (bazinetul Ususăului) şi Valea Şiştarovăţ (sectorul inferior al său), trecând peste Dealul Târşete (203,8 m altitudine). În partea superioară a sa culmea se prezintă sub forma unui pod, cu lăţimi de peste 500 m, pod dezvoltat între mai multe văi fără nume, care drenează latura estică a Dealului Târşete, fiind tributare Mureşului, în Bazinetul Ususăului. Obiectivul este reprezentat de traiectul unui drum de pământ vechi, care urcă de-a coasta spre culmea mai sus descrisă. Drumul prezintă un profil în formă de U, cu o adâncire în sol de peste 1 m, o lăţime de cca. 3 m şi o declivitate a pantei de cca. 7-8 %. Este vizibil de-a lungul întregului versant, pe o lungime de câteva sute de metri, iar dovada că nu este un drum modern este dată şi de faptul că pe traiectul lui sunt crescuţi arbori cu o vechime de peste 50 de ani. Acest drum poate reprezenta calea de legătură de-a lungul Văii Mureşului, care urmărea zona conurilor de dejecţie de la limita NV a versantul stâng al Văii Mureşului, evitând zonele mlăştinoase şi de smârc care guvernează Bazinetul Ususăului (îndeosebi zona „Bujacul Bătrân”). Mai mult, drumul reprezenta calea cea mai uşoară de evitare a strâmtorii Văii Mureşului, cauzată de apariţia Dealului Lipova (264 m altitudine), drumul în cauză ocolind pe la S, şi pe o rută mult mai directă, dealul sus-menţionat. Analizarea hărţilor habsburgice (1769-1772) confirmă această supoziţie, drumul respectiv fiind singurul care urmăreşte Valea Mureşului între Ususău şi Lipova.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 13.04.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 13.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   22.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Drum  epoca medieval târzie (?)      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll