Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   9583.22
Nume   Situl arheologic de la Lipova
Județ   Arad
Unitate administrativă   Oraş Lipova
Localitate   Lipova
Reper   Obiectivul arheologic se află la 3,17 km SE de biserica ortodoxă din Lipova; la 5,69 km SV de biserica ortodoxă din Milova; la 1,49 k SV de DJ 682 Lipova – Ususău şi la 80 m S de versantul stâng al unui pârâu temporar fără nume.
Reper hidrografic - nume   Fără nume
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   Carieră
Tip   Zonă de provenienţă a materiei prime
Descriere   Obiectivul este amplasat în versantul stâng al unui pârâu fără nume, cu obârşia pe latura de NE a Dealului Târşete (203,8 m altitudine), pârâu tributar Mureşului în Bazinetul Ususăului. Este reprezentat de ivirea la zi, în urma eroziunii torenţiale de coasă, a unor galeţi de silex şi cuarţit, proveniţi din depozitele geologice şi care au putut reprezenta o importantă sursă de provenienţă a materiei prime. O parte dintre aceşti galeţi prezintă urme de lovire, probabil pentru verificarea calităţii materialului.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 13.04.2016
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 3 / 13.04.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 13.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   22.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Zonă de provenienţă a materiei prime  Nedeterminat    

Cercetările arheologice de teren au surprins galeţi de silex şi cuarţit, atât poziţia iniţială, în versant, cât şi rulaţi şi depuşi în conurile de dejecţie ale torenţilor de coastă, la baza pantei. Observaţiile au fost efectuate in situ, în vederea studiului nefiind prelevate, din păcate, probe.

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan
PÎRPÎLIȚĂ Ioan

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll