Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   9583.23
Nume   Situl arheologic de la Lipova
Județ   Arad
Unitate administrativă   Oraş Lipova
Localitate   Lipova
Reper   Situl arheologic se află la 3,7 km SE de biserica ortodoxă din Lipova; la 5,5 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău; la 3,75 km SSE de biserica ortodoxă din Şoimoş şi la 2,77 km S de versantul stâng al Râului Mureş, pe versantul stâng al unui pârâu fără nume (pe hărţile topografice militare 1:25.000, ediţia 1975), care confluează cu acest râu în dreptul punctului „La Butuca”
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   Carieră
Tip   Zonă de provenienţă a materiei prime
Descriere   Obiectivul arheologic ocupă extremitatea sudică a unui bot de promontoriu, format la confluenţa a două văi fără nume, care izvorăsc de sub Dealul Târşete (203,81 m altitudine). Eroziunea torenţială de coastă a scos la zi o importantă cantitate de pietrişuri din depozitele aluvionare, între aceste pietrişuri aflându-se şi numeroşi galeţi de silex şi cuarţit, mulţi dintre ei cu urme de intervenţie antropică.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 14.04.2016
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 3 / 14.04.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 14.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   22.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Zonă de provenienţă a materiei prime  Nedeterminată    

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare. Nu este exclus ca materialul litic.
: cercetările arheologice de teren au evidenţiat, pe o suprafaţă de câteva sute de m2, o importantă concentrare de pietrişuri, cu dimensiuni şi texturi variate, provenind din depozitele aluvionare. Eroziunea torenţială, favorizată şi de existenţa unor drumuri de coastă moderne, a scos la lumină galeţi de silex şi cuarţit, mulţi dintre aceştia cu urme de debitare. S-au recoltat câteva astfel de probe, atât aşchii, cât şi nuclee

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan
PÎRPÎLIȚĂ Elena

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll