Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   9583.24
Nume   Situl arheologic de la Lipova
Județ   Arad
Unitate administrativă   Oraş Lipova
Localitate   Lipova
Reper   Situl se află la 3,26 km SE de biserica ortodoxă din Lipova; la 3,47 km SSE de biserica ortodoxă din Şoimoş; la 5,9 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău şi la 2,84 km S de versantul stâng al Râului Mureş, pe platoul superior al unui interfluviu creat de doi afluenţi stânga ai Râului Mureş, fără nume (în hărţile topografice 1:25.000, ediţia 1975).
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   Carieră
Tip   Zonă de provenienţă a materiei prime
Descriere   Obiectivul arheologic ocupă platoul superior al unui promontoriu, format la confluenţa a două văi fără nume, care izvorăsc de sub Dealul Târşete (203,81 m altitudine). Locaţia respectivă poate reprezenta staţiunea de prelucrare a materialului litic extras şi exploatat pe un platou larg, cu bună vizibilitate înspre Valea Mureşului şi bazinetul Ususăului. Sursele de apă se află pe latura de S a sitului, sub forma unor izvoare de coastă temporare.
Observații   Sursă de provenienţă a materiei prime sau zonă de prelucrare primară a acesteia.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 14.04.2016
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 3 / 14.04.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 14.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   22.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Zonă de provenienţă a materiei prime  Dacică (?)    

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare. Piesele ceramice atipice, cu multe rezerve, pot fi atribuite epocii dacice. cercetările arheologice de teren au identificat numeroase nuclee şi aşchii de silex (cu diverse nuanţe de textură şi culoare), cât şi aşchii din cuarţit. În acelaşi areal al sitului au fost evidenţiate şi sporadice fragmente ceramice atipice, din pastă grosieră şi mult nisip ca şi degresant, posibil dacice

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan
PÎRPÎLIȚĂ Elena

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll