Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   9583.25
Nume   Situl arheologic de la Lipova
Județ   Arad
Unitate administrativă   Oraş Lipova
Localitate   Lipova
Reper   Obiectivul arheologic se află la 3,92 km SSE faţă de biserica din Lipova; la 4, 21 km SSE faţă de biserica din Şoimoş; la 5, 81 km V faţă de biserica din Ususău şi la 3, 38 km S faţă de versantul stâng al Râului Mureş.
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   Carieră
Tip   Zonă de provenienţă a materiei prime
Descriere   Obiectivul arheologic ocupă un bot de promontoriu, format la confluenţa a două văi temporare care îşi au obârşia pe latura de sud a Dealului Târşei (181,8 m altitudine). Elementele de interes arheologic se concentrează atât pe suprafaţa promontoriului (unde au fost aduse la zi de nivelările antropice moderne, cauzate de existenţa unei plantaţii de meri, actualmente părăginită), dar mai ales pe versantul stâng al celor două pâraie. Eroziunea torenţială de coastă a decapat stratul de argilă superior şi a scos la lumină galeţii de pietrişuri din depozitele sedimentare. O parte dintre galeţi sunt din silex şi cuarţit, unii prezentând urme de intervenţie antropică, de verificare a calităţii materialului.
Observații   Sursă de provenienţă a materiei prime şi de prelucrare primară a materialului litic.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 14.04.2016
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 5 / 14.04.2016; Alunecări de teren: 3 / 14.04.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 14.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   22.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Zonă de provenienţă a materiei prime  Epoca medievală (?) sau Epoca modernă (?)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sectoare în care pietrişurile aluvionare au fost scoase la zi, atât de intervenţia antropică modernă (terasare pentru plantaţii de pomi), cât şi de fenomenele de eroziune torenţială. Mulţi dintre galeţii respectivi sunt din silex sau cuarţit şi prezintă urme ale unor intervenţii de verificare a calităţii materialului, situl reprezentând unul dintre posibilele areale de surse de provenienţă a materialului litic.

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BORLEA Oana
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan
PÎRPÎLIȚĂ Elena

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll