Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   9583.16
Nume   Terasa antropică de la Lipova - Pârâul Ţârnobara N
Județ   Arad
Unitate administrativă   Oraş Lipova
Localitate   Lipova
Punct   Dealul Lipova N
Reper   Obiectivul arheologic se află la 3,26 km ENE de biserica ortodoxă din Lipova; la 4,93 km V de biserica ortodoxă din Milova; la 120 m S de DJ Lipova – Ususău şi la 180 m S de versantul stâng al Râului Mureş.
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   terasă
Tip   terasă antropică
Descriere   Obiectivul este amplasat pe unul dintre pintenii nordici ai Dealului Lipova (264 m altitudine), care se desprinde din culmea principală a acestui deal şi coboară în pantă abruptă spre versantul stâng al Râului Mureş. Pe laturile de E şi V pintenul este delimitat de existenţa a două ogaşe torenţiale, cu energii de relief importante. Diferenţa de nivel dintre punctul cel mai înalt al acestei muchii nordice şi Valea Mureşului este de cca. 100 m altitudine relativă.
Observații   Obiectivul este reprezentat de trei terase antropice, dezvoltate pe muchia unei culmi ce coboară din Dealul Lipova spre N, spre Valea Mureşului. Terasele au dimensiunile de cca. 10x20 m şi sunt dispuse la cca. 30 m una deasupra celeilalte, de-a lungul acestei culmi. Din cercetările de teren s-au recoltat numeroase fragmente de chirpic ars dar nu şi fragmente ceramice, astfel încât o atribuire cronologică, în etapa actuală, este imposibilă.
Descoperitor   Liviu Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 12.04.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 12.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   22.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Nedeterminată        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
OANA Borlea
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll