Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   37039.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BT-I-m-B-01801
Nume   Situl arheologic de la Lozna - Turbărie
Județ   Botoşani
Unitate administrativă   Lozna
Localitate   Lozna
Punct   Turbărie
Reper   Situl se află în extravilan, în cadrul turbăriei, pe partea dreaptă a pârâului Bahnă, la 800 m în amonte de podul de peste pârâu.
Reper hidrografic - nume   Bahnă
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Categorie   cale de comunicaţie
Tip   pod
Descriere   Podul este din lemn, conservat pe o lungime de circa 80 m pe partea dreaptă a turbăriei, însă distrus în mare parte de localnici.
Observații   Podul a fost extras în întregime în urma săpăturilor de salvare, întreprinse în august 2008.
Data descoperirii   1952
Suprafața sitului   192.864956 mp
Data ultimei modificări a fişei   25.04.2012
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă  Epoca bronzului târziu Noua      
Aşezare deschisă  La Tène târziu (sec. II - III) daci liberi      
Aşezare deschisă  Epoca migraţiilor Sântana de Mureş - Cerneahov      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaje şi săpături arheologice sistematice 2008

* STRATULAT L.
* MARIN Tamilia
* TEODOR S.
2. sondaje şi săpături arheologice sistematice 1976-1978

* TEODOR S.
* ȘADURSCHI P.

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 311, poz. 129 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Șovan, Liviu Octavian, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Zaharia, N., Petrescu-Dîmboviţa, M., Zaharia, Em., Aşezări din Moldova (de la paleolitic până în secolul al XVIII-lea), București, 1970, 290 [Publicaţie]
5. Păunescu, A., Șadurschi, P., Chirica, V., Repertoriul arheologic al județului Botoșani, București, 1976, 109-110 [Publicaţie]
6. Șadurschi, P., Aşezarea neolitică din turbăria de la Lozna (jud. Botoşani), Materiale, Brașov, 1983, 86-92 [Publicaţie]
7. Teodor, S., Un fragment de vas Cucuteni B cu semne şi simboluri din turbăria de la Lozna, jud. Botoşani, Forum cultural, anul IX, 3, septembrie 2009 (34), Botoșani, 2009, 4-7 [Publicaţie]
8. Teodor, S.; Șadurschi, P., Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna-Dealul Morii, Hierasus, anuar ‘81, 1983, 13-44 [Publicaţie]
9. Teodor, D., Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e. n., Iași, 1978, 121-140 [Publicaţie]
10. Teodor, D., Aşezările întărite din regiunile est-carpatice ale României în secolele VIII-XI, Hierasus, anuar ’78, I, 1979, 197-216 [Publicaţie]
11. Teodor, D. Gh., Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Lozna-Străteni, Materiale, București, 1983, 114-120 [Publicaţie]
 
 
Scroll