Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179418.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-II-m-B-15259
Nume   Biserica cu hramul "Sfânta Treime" - Gherman din Măgurele
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Oraş Măgurele
Localitate   Măgurele
Adresa   Strada Alunişu nr. 26
Reper   Biserica se află în partea de est a localităţii Măgurele, aproape de graniţa cu satul Alunişu, în cimitul fostului sat Gherman, la limita terasei către lunca Ciorogârlei, la est de strada Inului şi la sud de strada Alunişu.
Reper hidrografic - nume   Ciorogârla
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   După cum se atestă şi în pisania bisericii, monumentul a fost ridicat la 7 mai 1797 de către „bi vel stolnicul Grigore Asan”. În 1815 acelaşi Grigore Asan se implică în lucrările de reparaţii şi la înlocuirea pardoselii cu lespezi din piatră. În 1887 este refăcută pictura iniţială, fiind înlocuită cu pictură în ulei. Fresca de la finalul secolului al XVIII-lea s-a mai păstrat doar pe calota sferică a pridvorului. În timpul reparaţiilor din 1907 pisania veche aflată deasupra uşii din pridvor este acoperită în întregime cu beton. Suferă distrugeri însemnate în urma cutremurului din 1940, când se prăbuşeşte şi vechea turlă. În 1942 biserica a fost consolidată cu centură metalică şi tiranţi ia turla este refăcută din lemn. Nu mai este însă amplasată pe locul iniţial. Între 1955 şi 1958 interiorul bisericii este pictat din nou în frescă de către pictorii Ariutin Avakian, Dumitrescu Başcu şi Constantin Mihăescu.
Data ultimei modificări a fişei   21.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca modernă (secolul al XVIII-lea) românească 1797 

Biserica are planul treflat fiind compusă din pridvor închis ulterior, pronaos, naos şi altar. Pronaosul este despărţit de naos prin trei arce mici în plin cintru sprijinite pe două coloane groase şi pe două coloane angajate. Naosul are două abside circulare laterale şi este acoperit cu o calotă sferică joasă, rezemată pe arce şi pe calotele absidelor. Nivelul pardoselii bisericii creşte spre altar, care se află cu două trepte mai sus. Treptele de la altar sunt mărginite de grinzi de lemn masive de stejar. Două nişe sunt alipite altarului - proscomidia şi diaconiconul. Catapeteasma din cărămidă este prevăzută cu trei deschideri înguste terminate la partea superioară prin arce şi are trei registre despărţite prin brâuri reliefate şi decorate cu motive florale. Din pictura originală s-a păstrat doar pictura de pe calota sferică a pridvorului, care este în frescă. Faţadele bisericii sunt tencuite simplu, cu un soclu puternic reliefat şi se compun din două registre despărţite de un brâu din cărămidă tencuită. Cornişa de sub streaşină cu căpriori aparenţi este subliniată de cărămizi aşezate în zimţi.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2020

Cercetarea s-a desfășurat între lunile octombrie și decembrie în baza autorizației nr. 532/2000 emisă de MCC. Au fost realizate sondaje în interiorul bisericii cu scopul de a determina stratigrafia și a identifica posibila existență a unor morminte sau a unei faze mai vechi a bisericii.

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti MĂGUREANU Andrei
CONSTANTIN Cătălin Petre

Bibliografie
1. Săndulescu, Ion, Biserica Sf Treime: fișă de monument, Arhiva Direcția Monumentelor Istorice, București, 1964, https://culturalia.ro/search/b550226a-08c4-4e34-bd93-897613804e7c/view [Document de arhivă]
2. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Ilfov, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-IF.pdf [Baza LMI] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll