Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179418.05
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-m-B-15206
Nume   Situl arheologic de la Măgurele - malul stâng al Ciorogârlei / str. Călugăreni
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Oraş Măgurele
Localitate   Măgurele
Reper   Situl arheologic se află pe malul nordic şi jos al râului Ciorogârla, la cca 250 - 300 de metri nord de acest pârâu, la vest de şoseaua Măgurele - Dărăşti Ilfov, de-o parte şi de alta a străzii Răului.
Reper hidrografic - nume   Ciorogârla
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Descriere   Situl arheologic cuprinde o aşezare de epoca bronzului, o aşezare geto-dacică, o aşezare din secolele II-IV p, Chr, o aşezare de epoca migraţiilor din secolele VI - VII, o aşezare Dridu din secolele IX-XI p. Chr., o aşezare medievală târzie şi o necropolă din secolele XV - XVI.
Observații   Delimitarea sitului şi a zonei de protecţie a fost reglementată prin PUG Măgurele 2006, fiind propuse de arheologul Vasilica Sandu Cuculea.
Suprafața sitului   1 ha
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   13.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă de înhumaţie  Epoca medievală târzie (secolele XV - XVII) românească     IF-I-m-B-15206.02 
aşezare civilă  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XIX) românească  

Într-o cercetare preventivă din 2019-2020 a fost cercetată o locuinţă din secolul al XIX-lea, parţial adâncită, cu o groapă de formă neregulată, posibilă anexă a acestei locuinţe.

IF-I-B-15206.03 
aşezare civilă  Epoca medievală timpurie (secolele IX - XI) Dridu     IF-I-B-15206.04 
aşezare civilă  Epoca migraţiilor (secolele VI - VII p. Chr.)       IF-I-B-15206.05 
aşezare civilă  Epoca romană târzie (secolele II-IV p. Chr.)       IF-I-B-15206.06 
aşezare civilă  La Tène geto-dacică     IF-I-B-15206.07 
aşezare civilă  Epoca bronzului Neprecizat     IF-I-B-15206.08 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2020

Cercetarea arheologică s-a desfășurat în perioada 3-6 august 2020 în punctul Strada Râului nr. 22, în baza autorizației emise de MC nr. 382/15.07.2020. S-a continuat cercetarea începută în decembrie 2019 - ianuarie 2020. S-a optat pentru deschiderea unei singure suprafețe, denumită Sp.1, cu dimensiunile de 18x12 m, orientată NS, ajungându-se până la adâncimea de 1,2 m, în stratul steril arheologic. Au fost cercetate 6 complexe arheologice, constând într-o locuință datând din secolul al XIX-lea, cu dimensiunile de aproximativ 5,8 x 4 m, ușor adâncită, a unei posibile anexe, respectiv a trei gropi circulare, variabile ca și diametru, alături de un mic segment din mormântul cercetat prealabil cu câteva luni înainte. Descoperirile sunt completate de cuptorul cercetat în iarna 2019-2020. Printre materialele arheologice, pe lângă numeroase fragmente ceramice smălțuite, piese vitrice, câteva obiecte metalice și o monedă otomană de tip para, datată la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Muzeul Municipal Bucureşti IGNAT Theodor
PLANTOS Cristinel
2. cercetare preventivă 2019

Cercetarea s-a desfășurat în punctul Strada Râului nr. 22, în luna decembrie 2019 - ianuarie 2020, în baza autorizației nr. 677/2019 emisă de MCC. Au fost realizate 20 de sondaje arheologice care au acoperit o suprafață de 64,5 mp din 118 mp care urmau a fi afectați de lucrările de construcție a unei locuințe. Au fost identificate și cercetate 2 complexe arheologice: un cuptor, identificat în sondajul 6 și un mormânt fără inventar, identificat în sondajul 1. Mormântul nu a putut fi datat, fiind fără inventar funerar.Cercetarea nu a fost încheiată.

Muzeul Municipal Bucureşti IGNAT Theodor
GAVRILĂ Elena
3. cercetare preventivă 2008

Cercetarea s-a desfășurat în punctul strada Călugăreni nr. 63 în luna august, în zona de protecție a necropolei medievale, în baza autorizației nr. 368/04.08.2008 emisă de MCC.

Muzeul Municipal Bucureşti SANDU CUCULEA Vasilica
4. evaluare de teren 2005

Muzeul Municipal Bucureşti SANDU CUCULEA Vasilica

Bibliografie
1. Ungureanu, Cristiana; Tulica, Sorin; Dumitru, Valentina; Deny, Daniel, Plan monumente istorice și situri arheologice, Planul urbanistic general al orașului Măgurele, județul Ilfov, București, 2006 [Referinţă cartografică] (sursa fişei de sit)
2. Sandu Cuculea, Vasilica, Lista siturilor arheologice din teritoriul intravilan și extravilan al orașului Măgurele și al localităților suburbane, județul Ilfov, Planul urbanistic general al orașului Măgurele, județul Ilfov, București, 2006 [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
3. Ignat, Theodor; Gavrilă, Elena, Raport de cercetare arheologică preventivă, Strada Râului, nr. 22, oraș Măgurele, jud. Ilfov, București, 2020 [Document de arhivă]
4. Ignat, Theodor; Plantos, Cristinel, Raport de cercetare arheologică preventivă, Strada Râului, nr. 22, oraș Măgurele, jud. Ilfov, București, 2020 [Document de arhivă]
 
Fotografii sit

Scroll