Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   69937.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   DJ-II-a-A-08321
Nume   Bisericii Sf. Nicolae a fostei Mănăstiri Coşuna (Bucovăţ)
Județ   Dolj
Unitate administrativă   Municipiul Craiova
Localitate   Mofleni
Punct alte denumiri   Bucovăţ
Reper   Pe malul stâng al Jiului, la cca 6 km. de Craiova.
Reper hidrografic - nume   Jiu
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Pisania indica data de 3 dec. 1572, dar o veche cartografiere sustine că mânăstirea ar fi fost zidita în 1483 (părere la care subscriu, deopotriva, istoricii Bogdan Petriceicu Haşdeu şi Nicolae Iorga). Pentru zidirea sa s-a folosit piatra de temelie şi cărămidă pentru soclul şi ziduri din castrul roman de la Pelendava. Este cea mai veche biserica din jud. Dolj şi una dintre cele mai vechi din ţara, construită în anul 1572, ctitorie a lui Stepan - mare ban al Craiovei şi fiul său Pârvu, mare clucer; pictură datează din anul 1574 şi prezinta doua elemente deosebit de interesante: o cronica pictata a voievozilor Ţării Românesti, realizata în 1574 - şi care s-a păstrat în forma originală, cunoscută drept "Cronica pictată de la Bucovăţ"; un xinaxar: calendar pictat (fiecare zi a anului este reprezentată de imaginea sfântului sărbătorit în acea zi). Lăcaşul de cult aparţine Mănăstirii Bucovăţul Vechi, aflată în localitatea Mofleni şi este inclusă într-un ansamblu arhitectural cunoscut sub denumirea de Mănăstirea Coşuna. Se afla pe malul stâng al Jiului, la cca 6 km. de Craiova.
Observații   Pe site-ul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Dolj (http://www.dolj.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=1615&lacas=true) apare menţionată ca adresă fosta localitate Mofleni (actualmente inclusă administrativ - teritorial de municipiul Craiova).
Stare de conservare   medie / 01.01.2000
Riscuri naturale   Cutremur: 4 / 01.01.2000; Inundaţii: 4 / 01.01.2000
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Arhiepiscopia Craiovei - Seminarul Teologic Craiov
Data ultimei modificări a fişei   15.12.2014
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Mănăstire  Epoca medievală (1506 - 1512)       DJ-II-m-A-08321.02 
Biserică  Epoca medievală (1571-1572-1579-1583)    

Biserica veche, cu hramul Sf. Nicolae era compusă din naos, pronaos şi altar încadrat de pastoforii, aşa cum informează şi Condica mănăstirii de la anul 1741, unde se află transcrierea textului pisaniei montată deasupra intrării în naos şi care notează anul 1572 - “leat 7081” – ca an al edificării primei faze a lăcaşului. După zidire pe tencuiala crudă s-a aplicat o zugrăveală monocromă cu o culoare roşie. Pictarea absidei, altarului şi naosului s-a realizat în 1574. În 1591 clădirii i se adaugă exonartexul şi pridvorul. Biserica de plan triconc va adăuga ample pastoforii de formă alungită, mai scundă decât corpul bisericii, acoperite cu mici bolţi semicilindrice longitudinale, elemente constatate în arhitectura muntenească la biserica Tismana încă din 1377-1378, şi reluate în secolul XVI de Mircea Ciobanu, la construcţia în 1550 a Bisericii Buna Vestire-Curtea Veche Bucureşti. Acest stil este folosit apoi şi la lăcaşul mănăstirii Bucovăţ(Coşuna).

DJ-II-m-A-08321.01 
Biserică  Epoca medievală (1579-1583)    

Lângă corpul existent al vechii bisericii va fi construit exonartexul, un compartiment insolit adosat laturii de vest a lăcaşului iniţial sub forma unui turn-clopotniţă (1579-1583). Această adăugire este ilustrată de rostul de adosare existent în colţul de NV al pronaosului, Exonartexul era o încăpere uşor alungită pe axa E-V. Paramentul era realizat în casete, decoraţia extrioară fiind redată în tencuială prin tehnica imitaţiei cu incizii şi culoare – simili – folosită mai ales în sec. XVI.

 
biserică  Epoca modernă (1820-1860)    

Biserica nouă provenită din biserica veche faza II, ce cuprindea pe lângă corpul existent al vechii bisericii şi exonartexul, un compartiment insolit adosat laturii de vest a lăcaşului iniţial sub forma unui turn-clopotniţă (1579-1583), a trebuit să refacă starea de ruină a exonartexului-clopotniţă, turla naosului prăbuşită. Comisia Monumentelor istorice intervine între anii 1929-1931 şi reface turla naosului.

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1188, 526, 527, 528 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Moisescu, Cristian, Biserica mănăstirii Coşuna (Bucovăţ) şi locul ei în evoluţia arhitecturii religiose din Ţara Românească, Muzeul Naţional de Istorie a României, XII, Bucureşti, 2000, 32-45 [Publicaţie]
3. Tereza Sinigalia; Dumitrescu, Mircea, Date noi despre ansamblul arhitectural de la Bucovăţ, Muzeul Olteniei, 3, Craiova, 1981, 117-125 [Publicaţie]
4. Ghica-Budești, N., Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 71-74, 1933, 17 [Publicaţie]
 
 
Scroll