Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179472.11
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-m-A-15214.04
Nume   Aşezarea de epocă romană de la Mogoşoaia - Chitila Fermă
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Mogoşoaia
Localitate   Mogoşoaia
Reper   Situl se află pe ostrovul de lângă malul sudic al lacului Mogoşoaia, la est de linia de cale ferată Bucureşti - Ploieşti.
Reper hidrografic - nume   Mogoşoaia
Reper hidrografic - tip   lac
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Situl Chitila Fermă a fost iniţial înregistrat pe localitatea Chitila, de unde şi numele cu care apare în toată literatura de specialitate, el fiind situat de fapt pe teritoriul localităţii Mogoşoaia. Toate descoperirile din această zonă au fost încadrate în RAN pe Situl arheologic de la Mogoşoaia - Chitila Fermă, cod 179472.03. Separarea actuală corespunde Planului Urbanistic General al localităţii Chitila.
Data ultimei modificări a fişei   24.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca romană (sec. II-V p. Chr.) carpo-dacică  

Pentru această epocă au fost identificate trei locuinţe atelier în care se desfăşura reducerea minereului de fier precum şi prelucrarea acestui metal dar şi a bronzului, argintului şi cuprului. Aici se făureau unelte, arme, obiecte de podoabă şi de uz gospodăresc. Piesele de metal se aflau împreună cu o cantitate importantă de zgură, topitură de metale, turte de fier brut, arsură, cenuşă, cărbune, rezultate din reducerea minereului după procedeul direct pe vatră s-au in cuptoare. Acestea sunt însoţite de o cantitate importantă de ceramică. Materialul ceramic găsit este prelucrat cu mâna, cu roata olarului, chiar în aşezare, dar există şi o importantă cantitate de factură romană rezultată din importurile pe care populaţia locală le făcea pe calea schimbului cu dacii din provincia Dacia cucerită, din Sciţia Minor, Moesia, sau din alte provincii mărginaşe ale imperiului. Au fost descoperite şi monede care îl înfăţişează pe Antoninus Pius (138-161 p. Chr.) şi a doua pe împărăteasa Lucilla, soţia lui Lucius Verus (161-169 p. Chr.).

IF-I-m-A-15214.04 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2001-2004

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti BORONEANŢ Adina
Muzeul Municipiului Bucureşti BORONEANŢ Vasile
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie NICOLAE Cătălin
NICOLESCU Monica
TURCU Dan
2. periegheză 1982

* BORONEANŢ Vasile
Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti * *

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice din România (LMI), Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016
2. Cronica cercetărilor aheologice, campania 2001, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1335&d=Chitila-Ilfov-Ferma-2001 [Publicaţie]
3. Cronica cercetărilor aheologice, campania 2002, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1920&d=Chitila-Ilfov-Ferma-2002 [Publicaţie]
4. Boroneanț, Vasile, O monedă colonială romană din secolul al III-lea d.Hr. descoperită la Chitila fermă - Bucureşti, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XIV, 2000, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=26660-o-meneda-coloniala-romana-din-secolul-al-iii-lea-d-hr-descoperita-la-chitila-ferma-bucuresti--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie-bucuresti-mim--xiv-2000 [Publicaţie]
5. Cronica cercetărilor aheologice, campania 2003, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2207&d=Chitila-Ilfov-Ferma-2003 [Publicaţie]
6. Cronica cercetărilor aheologice, campania 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3101&d=Chitila-Ilfov-Ferma-2004 [Publicaţie]
7. Mihai, Dana, Studiu arheolgic cu privire la siturile arheologice aflate în Mogoșoaia, jud. Ilfov, 2014 [PUG]
 
 
Scroll