Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179472.10
Nume   Situl arheologic de la Mogoşoaia - Chitila Fermă - Vest
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Mogoşoaia
Localitate   Mogoşoaia
Punct   Chitila Fermă
Reper   Situl se află pe malul sudic al lacului Mogoşoaia, la est de linia de cale ferată Bucureşti - Ploieşti.
Reper hidrografic - nume   Mogoşoaia
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   livadă
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl cuprinde descoperiri ale unei aşezări getice şi ale unei aşezări din epoca migraţiilor, identificate prin cercetări de suprafaţă în 1982 şi cercetate sistematic în anii următori.
Observații   Situl Chitila Fermă a fost iniţial înregistrat pe localitatea Chitila, de unde şi numele cu care apare în toată literatura de specialitate, el fiind situat de fapt pe teritoriul localităţii Mogoşoaia. Descoperirile din această zonă au fost încadrate iniţial în RAN pe Situl arheologic de la Mogoşoaia - Chitila Fermă, cod 179472.03. Separarea actuală corespunde Planului Urbanistic General al localităţii Chitila.
Data ultimei modificări a fişei   24.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca migraţiilor (Sec. V - VII)    

Aşezarea a fost identificată prin descopeririea de materiale ceramice prin sondaje în anii 1980.

IF-I-m-A-15214.03 
Aşezare  La Tène (Sec. IV - I a. Chr.) geto-dacică  

În cursul cercetărilor au fost identificate mai multe bordeie şi gropi ce aparţin La Tène-ului clasic getic. Ceramica din cadrul complexelor din Latene este din pastă modelată cu mâna sau la roată, prima categorie predominând clar (aproximativ 2/3). Ceramica semigrosieră din pastă modelată cu mâna a fost arsă oxidant, în general, majoritatea vaselor fiind de culoare cărămiziu-gălbuie (vase de provizii, oale, vase cilindrice, piriforme, capace şi fructiere).

IF-I-m-A-15214.05 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2000-2001

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti BORONEANŢ Adina
Muzeul Municipiului Bucureşti BORONEANŢ Vasile
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie NICOLAE Cătălin
NICOLESCU Monica
TURCU Dan
2. periegheză 1982

* BORONEANȚ Vasile
Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti * *

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice din România (LMI), Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016 [Ordin MCC]
2. Cronica cercetărilor aheologice, anul 2000, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1035&d=Mogosoaia-Ilfov-Chitila-Ferma-2000 [Publicaţie]
3. Boroneanț, Vasile, Chitila fermă. Studiu monografic I. Istoricul cercetărilor, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XIV, 2000, 53, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=7815-chitila-ferma-studiu-monografic-i-istoricul-cercetarilor--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie-bucuresti-mim--xiv-2000 [Publicaţie]
4. Boroneanț, Vasile, Cercetările arheologice de la Chitila Fermă din 2001. Date preliminare şi stratigrafia, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XVI, 2002, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=15907-cercetarile-arheologice-de-la-chitila-ferma-din-2001-date-preliminare-si-stratigrafia--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie-bucuresti-mim--xvi-2002 [Publicaţie]
5. Mihai, Dana, Studiu arheolgic cu privire la siturile arheologice aflate în Mogoșoaia, jud. Ilfov, 2014 [PUG]
 
 
Scroll