Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157861.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06072
Nume   Situl arheologic de la Moşniţa Veche - Satul bătrân
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Moşniţa Nouă
Localitate   Moşniţa Veche
Punct   Satul bătrân
Reper   Situl se află amplasat la 2,8 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Veche, la 3,5 km N-NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Nouă, la 2,5 km S de biserica ortodoxă din Ghiroda şi la 950 m SE de versantul stâng al actualului curs al Canalului Bega.
Reper hidrografic - nume   Bega
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   grind; câmpie
Utilizare teren   teren arabil şi pârloagă
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Descriere   Obiectivul arheologic este amplasat pe un important grind, dezvoltat între mai multe braţe, actualmente fosile şi regularizate prin săparea a numeroase canale moderne de desecare. Terenul pe care este amplasat obiectivul domină arealele joase şi inundabile cu diferenţe de nivel de peste 2 m altitudine relativă. Intervenţiile moderne au schimbat radical peisajul iniţial, suprafaţa grindului unde era amplasată vatra
centrală a "Satului bătrân" fiind "tăiată" de numeroase canale de desecare, care fragmentează obiectivul arheologic în mai multe sectoare distincte.
Observații   Starea de conservarea a sitului este afectată pe latura de S de construirea unui canal de desecare modern.
Stare de conservare   bună / 14.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 2 / 14.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   14.02.2012
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă multistratificată  Preistorie      
Aşezare deschisă multistratificată  Epoca post-romană (sec. III-IV)        
Aşezare deschisă multistratificată  Epoca medievală dezvoltată (sec. XIV-XVI)        
Aşezare deschisă multistratificată  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. preventivă 2017

* MICLE Dorel
* STAVILĂ Andrei
* CRAIOVEAN Bogdan-Alin
*    
Universitatea de Vest Timișoara * *
2. periegheză 2011

* MĂRUIA Liviu
* BOLCU Lavinia
* STAVILĂ Andrei
* FLOCA Cristian
* VEDRILA Ioan
* HORAK Florin
3. periegheză 2010

* MĂRUIA Liviu
* BOLCU Lavinia
* STAVILĂ Andrei
* FLOCA Cristian
* VEDRILA Ioan
* HORAK Florin

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2221, poz. 30 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 178 [Publicaţie]
4. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
5. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
6. Calincof, Eleonora, Contribuţii documentare privind localitatea Moşniţa în secolulul al XVIIIlea, Studii de istoria Banatului. Universitatea de Vest din Timişoara, 16 (1992), Timișoara, 1993, 180-205 [Publicaţie]
7. Suciu, Coriolan, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, București, 2007, 409 [Publicaţie]
8. Micle, Dorel, Stavilă, Andrei, Craiovan, Bogdan, Moşniţa Veche | Comuna: Moşniţa Nouă | Judeţ: Timiş | Punct: Obiectiv Moşniţa Veche 17 | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5907&d=Mosnita-Veche-Mosnita-Noua-Timis-Obiectiv-Mosnita-Veche-17-2017 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll