Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158225.08
Nume   Situl arheologic de la Murani - Muşuroaie SE
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Murani
Punct   Muşuroaie SE
Punct alte denumiri   Obiectiv 8
Reper   Situl arheologic se află la 2,14 km SSV de biserica ortodoxă din Murani, la 3,47 km V de biserica ortodoxă din Pişchia, la 5,5 km ESE de biserica ortodoxă din Corneşti şi la 430 m N de versantul drept al pârâului Măgheruş
Reper hidrografic - nume   Măgheruş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Din punct de vedere geografic, obiectivul este amplasat în Câmpia Vingăi, subunitate a Câmpiei de Vest, pe un bot de terasă din versantul drept al pârâului Măgheruş. Situl are o altitudine relativă de 10 m faţă de talvegul pârâului şi o bună vizibilitate asupra albiei majore a acestuia.
Descoperitor   Dorogostaiski Leonard
Data descoperirii   2006
Stare de conservare   medie / 15.02.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 15.02.2016
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
Aşezare  Epoca medievală        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2006

Arheo Vest DOROGOSTAISKI Leonard

Bibliografie
1. Dorogostaiski, Leonard [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Micle, Dorel; Dorogostaiski, Leonard; Măruia, Liviu, The earth works from Cornești - Iarcuri (Orțișoara village, Timiș county) in the light of recent filed research, Analele Banatului (SN), 2006, 194 [Publicaţie]
3. Micle, Dorel; Dorogostaiski, Leonard; Cîntar, Adrian; Măruia, Liviu, Noi descoperiri arheologice de teren în zona de NV a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi și Dealurile Lipovei (I), SIB, 30, 2007, 23 [Publicaţie]
4. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll