Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   12803.08
Nume   Drumul de pământ de la Neudorf - Valea Sinicotului
Județ   Arad
Unitate administrativă   Zăbrani
Localitate   Neudorf
Punct   Valea Sinicotului
Reper   obiectivul arheologic se află la 2,55 km SSV de biserica catolică din Neudorf; la 3 km ESE de biserica ortodoxă din Chesinţ; la 3,11 km SE de intersecţia DJ 691 Alioş – Neudorf şi DJ 682 Zăbrani – Neudorf; străbate perpendicular Pârâul Valea Sinicotului.
Reper hidrografic - nume   Valea Sinicotului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   cale de comunicaţie
Tip   drum
Descriere   obiectivul este reprezentat de traiectul unui drum de pământ, al cărui rambleu este vizibil în teren pe o lungime de câteva sute de metri, de o parte şi de alta a Văii Sinicotului. Drumul are o lăţime păstrată de cca. 4 m, traversând perpendicular valea sus-menţionată. Verificările ulterioare pe imaginile satelitare arată că acest drum s-a păstrat doar în punctul de traversare a Văii Sinicotului, în rest el fiind distrus complet de lucrările agricole moderne. Acesta apare figurat şi pe prima ridicare topografică a Banatului, din 1769-1772, legând localitatea Chesinţ de oraşul Lipova, pe la S de localitatea Neudorf, astfel încât vechimea sa poate fi apreciata ca datând cel puţin de la începutul sec. XVIII.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 18.04.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 18.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   21.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Drum  Epoca medievală târzie (a doua jumătate a sec. XVIII)    

coroborarea observaţiilor de teren cu analiza imaginilor satelitare şi a hărţilor topografice habsburgice din a doua jumătate a sec. XVIII, impun o datare cel puţin din acest interval, dar lipsa unor investigaţii amănunţite de orice natură nu permite precizări mai detaliate de cronologie.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
BOLCU Lavinia
BORLEA Oana
VEDRILĂ Ioan

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll