Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   168194.03
Nume   Situl arheologic de la Ocniţa - Coasta Ungurenilor
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Oraş Ocnele Mari
Localitate   Ocniţa
Punct   Coasta Ungurenilor
Punct alte denumiri   Coasta Ungurească
Reper   Situl se află la mijlocul pantei de sud-est a unui deal situat la aproximativ 1 km est de ştrandul din Ocnele Mari şi de punctul Zdup.
Reper hidrografic - nume   Pârâul Sărat
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl este o aşezare preistorică situată pe un bot de deal de formă conică. Au fost documentate nivele de locuire atribuite culturilor Sălcuţa, Coţofeni, Glina şi Verbicioara.
Descoperitor   Petre Gheorghe-Govora
Data descoperirii   1970
Data ultimei modificări a fişei   06.11.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
tell  Eneolitic dezvolat Sălcuţa / II-III    
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni / III    
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina      
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara      

Bibliografie
1. Gheorghe-Govora, Petre, O preistorie a nord-estului Olteniei, Petras, Râmnicu Vâlcea, 1995, 15 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2020, 116 [Publicaţie]
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2016, 37, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
4. Govora, Petre Gheorghe, Noi descoperiri aparținând culturii Coțofeni în nord-estul Olteniei, Buridava. Studii și Materiale, 4, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 1982, 9-10, file:///C:/Users/tufaru.marian/Downloads/04-Buridava-Studii-si-materiale-04-1982_006.pdf [Publicaţie]
5. Ridiche, Florin, Noi date cu privire la cunoașterea culturii Verbicioara (partea a II-a), Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie – Istorie, XIII, Muzeul Olteniei, Craiova, 2001, 38, https://biblioteca-digitala.ro/?realizator=7904-ridiche-florin [Publicaţie]
6. Tulugea, Cladiu Aurel, Repertoriul arheologic din nordul Olteniei (Neolitic, Eneolitic), Buridava. Studii și Materiale, 8, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 2010, 23, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=81993-repertoriul-arheologic-din-nordul-olteniei-neolitic-eneolitic--buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea--viii-2010 [Publicaţie]
7. Tuțulescu, Ion, Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei, Litua. Studii și Cercetări, XV, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2013, 51, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=7063-forme-de-habitat-apartinand-culturii-cotofeni-in-zona-deluroasa-si-montana-a-olteniei--litua-studii-si-cercetari-muzeul-judetean-alexandru-stefulescu-targu-jiu--xv-2013 [Publicaţie]
8. Tulugea, Cladiu Aurel, Preistoria Nordului Olteniei, Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 2014, 141 [Publicaţie]
9. Iosifaru, Mariana, Siturile arheologice din orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea, Buridava. Studii și Materiale, 9, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 2011, 87, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=81840-situri-arheologice-din-orasul-ocnele-mari-judetul-valcea--buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea--ix-2011 [Publicaţie]
10. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 148, https://www.academia.edu/6086198/Neo_eneoliticul_in_Oltenia_Repertoriu_de_asezari_si_descoperiri_Neo_Eneolithic_in_Oltenia_Collection_of_settlements_and_findings_ [Publicaţie]
11. Pătroi, Nicolae Cătălin, Catalogul așezărilor și descoperirilor aparținând culturii Sălcuța din Oltenia, Drobeta. Arheologie - Istorie, XVII, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2007, 14-30 [Publicaţie]
12. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Hărțile arheologice, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 82 [Publicaţie]
13. Pătroi, Nicolae Cătălin, O completare la catalogul de așezări și descoperiri aparținând culturii eneolitice Sălcuța, Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie – Istorie, XXV, Muzeul Olteniei, Craiova, 2018, 64, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=71685-o-completare-la-catalogul-de-asezari-si-descoperiri-apartinand-culturii-eneolitice-salcuta--oltenia-studii-si-comunicari-muzeul-olteniei--xxv-2018 [Publicaţie]
 
 
Scroll