Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   149842.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SV-II-a-A-05581
Nume   Situl arheologic biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi
Județ   Suceava
Unitate administrativă   Pătrăuţi
Localitate   Pătrăuţi
Punct   Biserica "Înălţarea Sfintei Cruci"
Reper   Situl arheologic se află la cca 35 m nord de monumentul istoric
Reper hidrografic - nume   Pătrăuţanca
Reper hidrografic - tip   pârâu
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Observații   Situl este amplasat în zona de protecţie a monumentului.
Riscuri antropice   Afectare parţială: 1 / 13.04.2007
Data ultimei modificări a fişei   13.05.2010
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (1487)    

De plan triconc, cu turlă pe naos, biserica din Pătrăuţi este zidită din piatră de carieră şi face parte din ansamblul monumnetelor ctitorite de Ştefan ce Mare. Pornind de la principiul tradiţional bizantin, meşterii moldoveni au imaginat un sistem îmbunătăţit care a dus la o elansare pe verticală a întregului edificiu, câştigând eleganţă în exterior, iar în interior punând în valoare programul iconografic. Monument înscris pe Lista Indicativă UNESCO.

 
Clopotniţă de lemn  1725        
necropola  Epoca medievală - epoca modernă (1487-sf. sec. XIX)        

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2169-2170, 314-316 [Ordin MCC]
2. Dejan, Ștefan, 2007 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll