Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   51788.01
Nume   Aşezarea din epoca bronzului de la Petroşniţa - Halta CFR
Județ   Caraş-Severin
Unitate administrativă   Bucoşniţa
Localitate   Petroşniţa
Punct   Halta CFR
Punct alte denumiri   La Pădure; Pădurea
Reper   Situl arheologic se află la cca 700 de metri nord-est de ieşirea din localitatea Petroşniţa, pe culoarul Timiş-Cerna, între drumul European E70 şi calea ferată, la vest de fosta haltă CFR Petroşniţa, pe terasa joasă din dreapta râului Timiş, la cca. 1,5 km sud-est de confluenţa acestuia cu afluentul său de pe dreapta, pârâul Bolvaşniţa. Situl se găseşte într-o zonă neinundabilă, cu vegetaţie spontană deasă şi terenuri cultivate care se întind până la râul Timiş, curs de apă aflat la cca. 600 m vest de obiectivul arheologic.
Reper hidrografic - nume   Timiş
Reper hidrografic - tip   râu
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl arheologic se întinde pe cca. 2 ha, capătul teoretic de nord-est aflându-se în dreptul fostei halte CFR Petroşniţa. Conform raportului de cercetare arheologică preventivă din 2001, pe lângă tumului cercetat parţial din acelaşi punct, a fost descoperită şi o aşezare preistorică cu un nivel de cultură, în care au fost descoperite artefacte din epoca bronzului. În aceeaşi sursă apare o descriere sumară a olăriei descoperite, factura ceramicii fiind semifină şi de uz comun. Ceramica semifină este realizată dintr-o pastă bine aleasă de impurităţi, cu nisip şi cioburi pisate. Culoarea în spărtură este cenuşie cu un slip interior cărămiziu, brun sau negru şi în exterior negru-cenuşiu, brun sau cărămiziu, netezit. Ceramica de uz comun are pereţii groşi iar în pastă se află mai mult nisip cu bobul mare. Slipul exterior subţire, uneori căzut, este cărămiziu sau brun. Cu prilejul aceloraşi săpături au fost găsite: oale cu gât înalt cilindric, tronconic, căni, ulcele, străchini tronconice. Uneori, toarte circulare perforate orizontal se află pe maxima rotunjime sau unesc gâtul cu corpul cănilor, butoi ascuţiţi, completează suprafaţa vaselor. Ornamentele sunt realizate în general prin incizii, mai rar este folosită canelura şi nervurile în relief. Prin incizii au fost realizate motive ogivale pe gâtul cănilor sau ghirlande pe pântecul vaselor în alternanţă cu spaţii neornamentate. Suprafaţa exterioară este acoperită cu linii paralele incizate, mai mult sau mai puţin adâncite, pe toată suprafaţa sau grupate la anumite distanţe. Alte motive sunt realizate din nervuri.
Descoperitor   Adriana Radu
Data descoperirii   2002
Suprafața sitului   2 ha
Data ultimei modificări a fişei   20.06.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2023

Evaluare de teren realizată între 21 august și 15 septembrie 2023, în vederea actualizării PUG-ului comunei Bucoșnița. Evaluarea a permis delimitarea sitului și a zonei de protecție. În momentul delimitării sitului (septembrie 2023), zona era acoperită de vegetație spontană; în zona nordică a sitului într-o fâșie cultivată agricol s-au observant câteva fragmente mici, atipice de ceramică; după pasta din care au fost confecționate cu siguranță sunt de factură preistorică.

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă - Caransebeş RANCU Dacian
ARDEȚ Adrian
NEGREI Dimitri-Pavel
LEONTI Iulian
2. cercetare sistematică 2001

Muzeul Banatului Montan - Reşiţa RADU Adriana

Bibliografie
1. Radu, Adrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 231-232, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1460 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Caraş Severin, Economică, Bucureşti, 2004, 110 [Publicaţie]
3. Rancu, Dacian; Ardeț, Adrian; Negrei, Dimitrie Pavel; Leonti, Iulian, Studiu arheologic privind delimitarea siturilor arheologice pentru obiectivul: Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent al comunei Bucoșnița, județul Caraș-Severin, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Bucoșnița, jud. Caraș-Severin, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, Caransebeș, 2023, 34-38 [Studiu istoric]
4. Rancu, Dacian, Așezarea din epoca bronzului de la Petroșnița: Halta CFR, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Bucoșnița, județul Caraș-Severin, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, Caransebeș, 2023 [Fişă de sit]
 
Fotografii sit

Scroll