Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.18
Nume   Aşezarea de epoca postromană de la Pişchia - Pădurea Pişchia Sud-Vest 1
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Pădurea Pişchia Sud-Vest 1
Punct alte denumiri   Obiectiv 5
Reper   Situl se află la cca 1,42 km NE de primăria comunei Pişchia, la cca 250 m S de DJ 691 Pişchia-Fibiş şi la cca 6,28 km V-NV de biserica Sfântul Nicolae din Bencecu de Jos, la cca 225 m N de pârâul Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   grind
Utilizare teren   agricultură; păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Conform Planului Urbanistic General din 2022, situl cu codul RAN 158190.05 era o dublură a sitului de faţă, aşadar a fost păstrat un singur cod RAN.
Suprafața sitului   5 ha
Stare de conservare   bună / 25.05.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 25.05.2021
Data ultimei modificări a fişei   27.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Postromană (secolele III-IV) sarmatică      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Universitatea de Vest din Timișoara MUSCALU Bogdan
2. diagnoză 2020

Universitatea de Vest Timișoara STAVILĂ Andrei

Bibliografie
1. Muscalu, Bogdan, Raport de evaluare arheologică teoretică pentru terenurile înscrise în CF nr. 401569 și CF nr. 401570/Pișchia, înregistrat la DJC Timiș cu nr. 1613/27.05.2020 [Raport]
2. Stavilă, Andrei, Raport de diagnostic arheologic intruziv pentru proiectul "Elaborare PUZ - Zonă rezidențială cu dotări și servicii publice, com. Pișchia, jud. Timiș; CF nr. 401569, 401570, beneficiar SC SIBER IMMOBILIARE S.R.L. [Raport]
3. Bertea, Sofia, 2021 [fișă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll