Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.08
Nume   Situl arheologic de la Pişchia - Dealul Ţiglărie NE-1
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Dealul Ţiglărie NE-1
Punct alte denumiri   Obiectiv 2
Reper   Situl arheologic se află la 2,5 km E de biserica ortodoxă din Pişchia, la 4,8 km V de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 4,8 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus şi la 700 m SE de versantul stâng al pârâului Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl ocupă extremitatea nordică a unei terase care flanchează versantul stâng al albiei majore a pârâului Beregsău. Prezintă o bună vizibilitate asupra cursului acestui pârâu, importantă arteră de comunicaţie de la limita geografico-morfologică a Dealurilor Lipovei cu Câmpia Înaltă a Vingăi.
Descoperitor   Liviu Măruia, Mircea Ardelean, Lavinia Bolcu, Andrei Stavilă
Data descoperirii   2007
Stare de conservare   medie / 01.03.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 01.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic        
Aşezare  La Tène (secolele I a.Chr - I p.Chr.) dacică      
Aşezare  Postromană (secolele II-IV)        
Aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele X-XII)        
Aşezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVI)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
ARDELEAN Mircea
BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei

Bibliografie
1. Măruia, Liviu; Ardelean, Mircea; Bolcu, Lavinia; Stavilă, Andrei [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
3. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011, 1496-1499 [Publicaţie]
 
 
Scroll