Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.12
Nume   Situl arheologic de la Pişchia - Dealul Ţiglărie NE-2
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Dealul Ţiglărie NE-2
Punct alte denumiri   Obiectiv 6
Reper   Situl arheologic este amplasat la 2,3 km E de biserica ortodoxă din Pişchia, la 5,15 km V de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 580 m S de colţul de SE al Pădurii Pişchia şi la 800 m SE de versantul stâng al pârâului Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Obiectivul este amplasat pe o terasă bine profilată, care domină cu cca 6-7 m albia majoră din versantul stâng al pârâului Beregsău. Suprafaţa terenului este cvasi-plană, cu o cădere de pantă accentuată spre NNV, spre albia pârâului. Pigmentaţia solului este brun-cenuşie, denotând existenţa unui important strat de cultură arheologică.
Descoperitor   Dorel Micle; Ioan Vedrilă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 02.03.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 02.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic        
Aşezare  Postromană (secolele II-IV)        
Aşezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVI)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
ARDELEAN Mircea
MICLE Dorel
BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei
VEDRILĂ Ioan

Bibliografie
1. Măruia, Liviu; Ardelean, Mircea; Micle, Dorel; Bolcu, Lavinia; Stavilă, Andrei; Vedrilă, Ioan [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
3. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, Timișoara, 2011, 1530-1534 [Publicaţie]
 
 
Scroll