Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.07
Nume   Situl arheologic de la Pişchia - Dealul Ţiglărie S
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Dealul Ţiglărie S
Punct alte denumiri   Obiectiv 1
Reper   Situl arheologic este situat la 1,47 km ESE de biserica ortodoxă din Pişchia, la 5,5 km VNV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 6,88 km NE de biserica ortodoxă din Giarmata şi la 820 m E de versantul stâng al pârâului Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   situl este amplasat la limita geografică dintre Câmpia Înaltă a Vingăi şi Dealurile Lipovei şi ocupă o terasă morfologică bine reliefată, dispusă la confluenţa unui pârâu fără nume cu Pârâul Beregsău. Situl arheologic este amplasat în partea superioară a acestei terase, dominând cu circa 10 metri altitudine relativă albia majoră inundabilă din versantul stâng al Pârâului Beregsău.
Descoperitor   Dorel Micle, Liviu Măruia, Ioan Vedrilă, Andreea Gogoşanu, Elena Pîrpîliţă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 01.03.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 01.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului        
Aşezare  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
Aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele X-XII) arpadiană      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
MĂRUIA Liviu
PÎRPÎLIŢĂ Elena
GOGOȘANU Andreea
VEDRILĂ Ion

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Pîrpîliță, Elena; Gogoșanu, Andreea; Vedrilă, Ion [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
3. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011, 1493-1495 [Publicaţie]
 
 
Scroll