Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.24
Nume   Situl arheologic de la Pişchia - Gara Pişchia S
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Gara Pişchia S
Punct alte denumiri   Obiectiv 10
Reper   Situl se află la 600 m sud de limita sudică a localităţii, pe versantul stâng al Văii Beregsăului, pe prima treaptă de relief adiacentă văii largi şi inundabile, pe o terasă fluvială mai înaltă.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Zona estică a sitului a fost afectată de construirea fermei zootehnice din apropiere, în cursul secolului XX. Spre sud şi sud-vest, limita sa interferează cu cea a sitului Pişchia-Giarmata 1, cod RAN 158190.19.
Descoperitor   Cristian Floca
Data descoperirii   2022
Suprafața sitului   11 ha
Stare de conservare   medie / 27.02.2024
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 27.02.2024; Agricultură intensivă: 4 / 27.02.2024
Data ultimei modificări a fişei   27.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Epoca bronzului        
aşezare civilă  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
aşezare civilă  Epoca medievală        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2022

Academia Română - Filiala Timișoara FLOCA Cristian

Bibliografie
1. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll