Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.14
Nume   Situl arheologic de la Pişchia - Pădurea de Jos Sud
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Pădurea de Jos Sud
Punct alte denumiri   Obiectiv 8
Reper   Situl arheologic se află la 2,8 km NE de biserica ortodoxă din Pişchia, la 4,74 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 1,8 km SSV de Halta CFR Bencec şi la 800 m S de versantul stâng al pârului Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Obiectivul arheologic este amplasat pe o terasă bine profilată, care domină cu cca 6-7 m albia majoră din versantul stâng al pârâului Beregsău. Suprafaţa terenului este cvasi-plană, dar cu o semnificativă cădere de pantă pe latura de SV, înspre albia majoră inundabilă a pârâului.
Descoperitor   Liviu Măruia, Mircea Ardelean, Lavinia Bolcu, Andrei Stavilă
Data descoperirii   2007
Stare de conservare   medie / 02.03.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 02.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Postromană (secolele II-IV)        
Aşezare  Epoca medievală (secolele XV-XVI)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
MĂRUIA Liviu
ARDELEAN Mircea
STAVILĂ Andrei
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan

Bibliografie
1. Milcle, Dorel; Măruia, Liviu; Ardelean, Mircea; Stavilă, Andrei; Bolcu, Lavinia; Vedrilă, Ioan [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
3. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011, 1542-1545 [Publicaţie]
 
 
Scroll