Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.09
Nume   Situl arheologic de la Pişchia - Pădurea Pişchia SE-2
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Pădurea Pişchia SE-2
Punct alte denumiri   Obiectiv 3
Reper   Situl arheologic se află la 3,4 km NE de biserica ortodoxă din Pişchia, la 4,25 km NNV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 7,3 km SSV de biserica ortodoxă din Fibiş, la 556 m V de versantul stâng al pârâului Băcin şi la 850 m SE de versantul stâng al pârâului Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău; Băcin
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Obiectivul arheologic este amplasat pe interfluviul de la confluenţa pârâului Beregsău cu afluentul său dreapta, pârâul Băcin, în colţul de sud-est al Pădurii Pişchia. Situl dispune de o poziţie deosebit de favorabilă, atât din punct de vedere biotic, cât şi strategic, controlând accesul pe cursul inferior al Băcinului.
Observații   Conform Planului Urbanistic General din 2022, situl Pădurea Pişchia SE-1 cu codul RAN 158190.01 era o dublură a acestui sit, aşadar a fost păstrat un singur cod RAN.
Descoperitor   Dorel Micle, Ioan Vedrilă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 01.03.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 01.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   27.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic        
Aşezare  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
Aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele VII-VIII)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
VEDRILĂ Ioan

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Vedrilă, Ioan [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
3. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, Timișoara, 2011, 1500-1520 [Publicaţie]
 
 
Scroll