Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   167142.01
Nume   Mănăstirea de la Portari - Olăneşti
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Zăpodeni
Localitate   Portari
Punct   Olăneşti
Reper   Mănăstirea se află la est de satul Zăpodeni, pe locul numit Olăneşti, la 1,5 km est de satul Portari, între Dealul Olăneşti şi Valea Pandelea sau Valea Pandeli, la vest de Dealul Sărăţi sau Dealul Sărăţeni.
Reper hidrografic - nume   Fereşti
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Data descoperirii   2021
Suprafața sitului   4,3 ha
Stare de conservare   medie / 24.01.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 24.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 24.01.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   24.01.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
mănăstire  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)   1715-1726 

Cronicile vremii atestă faptul că în a treia sa domnie, între anii 1715 şi 1726, „Mihai Vodă [Racoviţă] a zidit o biserică în satul numit Olăneşti. Epistat la această zidire era preacuviosul ieromonah, preotul Ezechiil pe atunci egumen la mănăstirea de la Copou”. Felul cum s-a procedat la ridicarea acestui lăcaş de cult a fost, de asemenea, avut în vedere, întrucât” în dzilele sale zidit-au o bisiarică la Olăşeni, unde era ispravnic pe bisiarică părintele Iezechiil, egumenul de la Copou, iar vornicii de târgu apuca de pe la dughianele jidovilor de Iaş laviţăle şi scăndurile şi le lua să trebuiască trebili acei biserici”. Iezechil, era, precum vedem, egumen al mănăstirii din Copou, Sfinţii Atanasie şi Chiril.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2021

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea

Bibliografie
1. Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Ghibănescu, GH., Surete şi izvoade, XVI, Iași, 1926, 125 [Publicaţie]
3. Cronica Ghiculeştilor, Istoria Moldovei dintre anii 1695-1754, ed. Nestor Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, București, 1966, 239 [Publicaţie]
4. Cronica anonimă a Moldovei 1661-1729 (Pseudo-Amiras), ed. Dan Simonescu, București, 1975, 100 [Publicaţie]
5. Kogălniceanu, Mihail, Cronica anonimă a Ţării Moldovei (1662-1733) de Alexandru Amiras, Cronicele Romaniei sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, II, III, București, 1874, 141 [Publicaţie]
6. Codrescu, Th., Uricariul, XVI, Iași, 1891, 304-305 [Publicaţie]
7. Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Ministerul de Justiţie. Anaforale, nr. 20, f. 187r [Document de arhivă]
8. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980, 280 [Publicaţie]
9. Colecţia "Dr. Constantin I. Istrati" (1429-1945). Inventar arhivistic întocmit de Nicolae Chipurici şi Tudor Răţoi, București, 1988, NR. 317, p. 114 [Publicaţie]
10. Pușcaș, Voica, Actul de ctitorire ca fenomen istoric în Ţara Românească şi Moldova până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 2001, 381 [Publicaţie]
11. Lefter, Lucian-Valeriu, Zăpodenii, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, Iași, 2004, 87-88 [Publicaţie]
 
 
Scroll