Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   135379.01
Nume   Situl arheologic de la Rotarea - Piatra Rotării
Județ   Prahova
Unitate administrativă   Starchiojd
Localitate   Rotarea
Punct   Piatra Rotării
Reper   Situl se află în Subcarpaţii de Curbură, în apropierea confluenţei râului Bâsca Chiojdului cu râul Stâmnic, la graniţa cu judeţul Prahova, nu departe de satele Rotarea, cca 1,2 km V, şi Valea Cătinei, cca 1 km S-E. Situl intra parţial şi pe teritoriul judeţului Buzău.
Reper hidrografic - nume   Stâmnic
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   păşune, pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl se află pe o culme stâncoasă denumită de localnici Piatra Rotării şi pe un platou relativ plan situat la baza culmii spre SE.
Descoperitor   Sebastian Matei, Diana Gavrilă
Data descoperirii   2019
Suprafața sitului   cca 8 ha
Stare de conservare   precară / 08.11.2022
Riscuri naturale   Cutremur: 5 / 08.11.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 08.11.2022
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   13.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  La Tène (Sec. II-I a. Chr.) geto-dacică  

Piatra Rotării era cunoscută în trecut datorită unei ”platforme” aflată la baza culmii, ce se ridica deasupra râului Stâmnic şi a unor scări săpate in stâncă care făcea accesul la ea, atribuirea fiind speculată de diletanţi. În anul 2019 au fost identificate fragmente ceramice in vârful culmii Piatra Rotarii la cca 400 m nord de ”platformă”. Cu ocazia cercetării de suprafaţă au fost identificate numeroase intervenţii săpate în piatră (gropi de stâlpi, şanţuri pentru fixarea unor bârne sau tălpi din lemn, scări, etc) şi fragment ceramice de factură getică. În anii 2020-2022 au fost efectuate sondaje arheologice şi cercetări de suprafaţă în jur, fiind identificate fragmente ceramice si pe platoul situat la sud-est imediat la baza culmii.

Situl intra parţial şi pe teritoriul judetului Buzău (vezi codul RAN 45995.02).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaje arheologice 2020-2022

Muzeul Județean Buzău MATEI Sebastian
MUNTEANU Roxana
GARVĂN Daniel
Institutul de Arheologie Vasile Parvan, Bucuresti SÎRBU Valeriu
Gigapixel Art SRL ȘUTEU Călin
2. cercetare de suprafață 2019

Muzeul Județean Buzău MATEI Sebastian
MUNTEANU Roxan
GARVĂN Daniel
Institutul de Arheologie Vasile Parvan, Bucuresti SÎRBU Valeriu
Gigapixel Art SRL ȘUTEU Călin

Bibliografie
1. Matei, Sebastian, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll