Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   165032.01
Nume   Situl arheologic de la Schineni - Cetăţuia Ciomaga
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Oraş Murgeni
Localitate   Schineni
Punct   Cetăţuia Ciomaga
Punct alte denumiri   La Sturza; Cetăţuia Schineni
Reper   Situl se află la limita de hotar dintre Schineni şi Bârlăleşti, în partea de nord-vest a localităţii, în pădurea Ciomaga.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descoperitor   C. Mateescu
Suprafața sitului   2.7 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 05.04.2022
Data ultimei modificări a fişei   15.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  La Tène (sec. V-III a. Chr.)    

Cetatea prezintă o formă rectangulară.

 
Val şi şanţ de apărare  La Tène (sec. V-III a. Chr.)    

Valul prezintă o înălţime păstrată de cca. 2 m şi o lăţime la bază de cca. 7‒8 m.

 
aşezare  Eneolitic Cucuteni      
aşezare  Epoca bronzului Noua – Sabatinovka      
aşezare  Epoca fierului        
aşezare  Epoca migraţiilor        
aşezare  Epoca medievală (sec. XVI-XVII p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare geofizică 2020

Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Arheologie BERZOVAN Alexandru
Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
2. evaluare de teren 1960-1980

* COMAN Ghenuță
3. evaluare de teren 1957

* ZAHARIA Neculai
* COMAN Ghenuță

Bibliografie
1. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), ARHEOVEST, VIII, 1, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, 167-169, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=6068-arheovest--1-viii-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980, 129 [Publicaţie]
3. Zaharia, N.; Petrescu-Dîmboviţa, M.; Zaharia, Em., Așezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1970, 339, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1001-asezari-din-moldova-de-la-paleolitic-pana-in-secolul-al-xviii-lea [Publicaţie]
4. Berzovan, Alexandru, At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, 128-131, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14152-at-the-borders-of-the-great-steppe-late-iron-age-hillforts-between-the-eastern-carpathians-and-prut-5th-3rd-centuries-bc--2022 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll