Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   112539.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   MH-II-m-A-10400.01
Nume   Ansamblul sitului medieval al mănăstirii Topoloniţa cu biserica Sf. Ioan Înaintemergătorul din Topolniţa
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Izvoru Bârzii
Localitate   Schitu Topolniţei
Reper   La cca 20 km nord de Turnu Severin, pe o colină stâncoasă înconjurată din trei părţi de văi şi de râpe, într-un loc retras împădurit, unde curge apa Topolniţei, la capătul satului.
Reper hidrografic - nume   Topolniţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   Conform tradiţiei Mănăstirea Topolniţa ar fi fost ctitorie a călugărului Nicodim. Unii cercetători printre care V. Drăghiceanu, N. Ghica Budeşti, Ion Donat, N. Stoicescu, V. Drăguţ au considerat biserica drept o ctotorie a căpitanului de dorobanţi Lupu Buliga la 1646, conform pisaniei aflate la intrarea în pronaos. Documentul emis la 1629 de cancelaria lui Alexandru Iliaş, consemnează ca mănăstirea ar fi fost ridicată în zilele lui Mihai Viteazul. În aceste condiţii, acest document stabileşte pentru Topolniţa existenţa la sf. sec. XVI.
Observații   Conform cercetărilor arheologice se consideră că biserica este anterioară mănăstirii întrucât au fost descoperite în urma urme de zidărie de la sf. sec. al XIV-lea.
Stare de conservare   bună / 01.01.1995
Regim de proprietate   privat
Proprietar   BOR
Data ultimei modificări a fişei   12.12.2014
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
biserică  Epoca medievală (1375-1400)        
biserică  Epoca medievală (1646) neprecizată  

Biserica este de plan triconc, compusă iniţial din altar şi naos, la care se adaugă pronaosul. Turla, cu 8 laturi este ridicată peste naos. Pronaosul în cadrul bisericii Mănăstirii Topolniţa a fost adăugat ulterior, unei construcţii preexistente.

 
Mănăstire  Epoca medievală dezvoltată (1575-1600)        
constructie  Epoca medievală dezvoltată (1646)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 1999

* MIHAI Dana
Muzeul Naţional de Istorie a României * *

Bibliografie
1. Mihai, Dana, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=966 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1719, poz.473 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Moisescu, Cristian, Date noi privind vechimea şi arhitectura bisericii mănăstirii Topolniţa (jud. Mehedinţi), Revista Monumentelor Istorice, Studii, 1-2/1995, LXIV, Bucureşti, 1996, 15-19 [Publicaţie]
4. Stoicescu, N., Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, Ţara Românească, vol. 2, 660 [Publicaţie]
5. Creţeanu, Radu, Întregiri la istoricul schitului Topolniţa, Arhivele Olteniei, II, 1923, 284 [Publicaţie]
6. Drăghiceanu, V., Monumente istorice din Oltenia, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 1931, 115-116 [publicație]
7. Ghica Budeşti, N., Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, III, 1932, 32, 57-58 [publicație]
8. Drăguț, Vasile, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1976, 303-304 [Publicaţie]
9. Pilat, Cornelia, Pictură murală în epoca lui Matei Basarab, Bucureşti, 1980, 23-24 [publicație]
 
 
Scroll