Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   7874.02
Nume   Biserica fortificată evanghelică Sfântului Matei de la Şona
Județ   Alba
Unitate administrativă   Şona
Localitate   Şona
Adresa   str. Bisericii
Reper   Biserica se află pe strada Bisericii, perpendicular pe strada Lungă, în partea de vest a satului.
Forma de relief   deal
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   Anul exact al construcţiei este incert, la fel şi beneficiarul. Prima biserică medievală, situată la 2,5 km sud de biserica evanghelică actuală a ajuns o ruină până la sfârşitul secolului al XV-lea ca urmare a vechimii sau a distrugerilor războaielor. Pe la 1450-1452 biserica cu hramul Sfântului Martin a fost demolată şi prin refolosirea pietrelor sale în primul sfert al secolului XVI s-a construit mica biserică-sală cu cor îngust. Partea mai veche a bisericii este sanctuarul semicircular, care este susţinut de câte un contrafort la est şi la sud. Pe un turn din biserica actuală, unde s-a folosit piatră din cea dărâmată, este inscripţionat anul 1464, dovadă că a existat şi o altă biserică. Între 1520 şi 1550 se construieşte din piatră şi cărămidă o biserică fără turn, în formă de sală, dedicată Sfântului Matei. Odată cu pătrunderea Reformei în Transilvania, în 1572, biserica din Şona devine Evanghelică. Deoarece biserica fost distrusă de un incendiu în 1654, prima renovare a bisericii a avut loc în 1657. Prima orgă a bisericii a fost construită în 1660.

Ansamblul bisericii fortificate este constituit din biserica evanghelică şi o incintă de formă pentagonală, amplasate în partea de vest a satului. Biserica actuală şi fortificaţia din jurul ei fuseseră plasate în partea de vest a aşezării, pe o pantă dulce cu orientare sud-nord, afectată permanent de alunecări de teren ce au determinat numeroase reparaţii în secolele XVIII şi XIX, astfel că s-au păstrat puţine părţi originale, atât din biserică, cât şi din incintă. Contraforturile adosate bisericii şi curtinelor, mai ales pe laturile de nord-est şi de nord-vest, au fost impuse de tendinţa de alunecare a terenului pe care se afla construcţia. Din vechea biserică, probabil o bazilică gotică, n-a mai rămas decât corul semicircular, datat din 1640, în rest ea a fost transformată în stil baroc în secolul al XVIII-lea.

Biserica este formată dintr-o navă dreptunghiulară şi o absidă poligonală decroşată la care este adosată sacristia, pe latura de nord. Nava este o construcţie din secolul XVIII, poartă amprenta stilistică a barocului. Decoraţiile sunt minime, constând în chenare din tencuială la ferestrele semicirculare şi lezenele dintre ferestre. Absida altarului este semicirculară sprijinită în partea de est, în ax, de un contrafort. Nava este acoperită cu o şarpantă în două ape, iar absida în trei ape. În 1826 clopotniţa a primit forma actuală. Acesta înlocuieşte turnul clopotniţă „Klokes” care a fost îndepărtat în 1834.

În secolul al XIX-lea, biserica este refăcută în stil neoclasic. În 1844-1845, naosul a fost lărgit în direcţia sudică prin adăugarea unei nave laterale cu galerie, iar tavanul plat al naosului a fost extins peste naosul lateral, astfel încât şi sanctuarul a fost acoperit de un tavan plat. Mobilarea neoclasică a interiorului cuprinde amvonul, altarul, o pictură de mari dimensiuni realizată deasupra altarului din 1847. În 1852, Wilhelm Samuel Mätz iun. din Biertan a construit o nouă orgă, restaurată în 1927. În 1871 a fost construită o şcoală cu două etaje pe partea de sud a clopotniţei.

În 1976 s-au executat mari reparaţii la biserică şi la zidurile de împrejmuire, cea mai recentă renovare fiind în 1989 şi 2005.
Suprafața sitului   4059 mp
Stare de conservare   medie / 10.07.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 2 / 10.07.2023; Inundaţii: 1 / 10.07.2023; Ploi acide: 3 / 10.07.2023; Foc natural: 4 / 10.07.2023; Incendii: 4 / 10.07.2023; Animale: 3 / 10.07.2023; Insecte: 3 / 10.07.2023; Exces de apă în sol: 2 / 10.07.2023
Riscuri antropice   Demolare: 2 / 10.07.2023; Afectare parţială: 4 / 10.07.2023; Vandalism: 3 / 10.07.2023; Furturi: 3 / 10.07.2023; Incendii provocate: 4 / 10.07.2023
Regim de proprietate   privată
Proprietar   Parohia evanghelică C.A. Şona
Data ultimei modificări a fişei   10.07.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică evanghelică  Epoca medievală - epoca modernă (secolele XIII - XIX)    

Biserica este formată dintr-o navă dreptunghiulară şi o absidă poligonală decroşată la care este adosată sacristia, pe latura de nord. Absida altarului este semicirculară sprijinită în partea de est, în ax, de un contrafort. Construcţia este în stil baroc, cu elemente decorative specifice stilului neoclasic.

 
Zid de incintă  Epoca medievală - epoca modernă (secolele XIII - XIX)    

Incinta actuală are o formă pentagonală adaptată terenului, cu lungimea de 76 m şi lăţimea de 70 m. Cele mai lungi laturi sunt cele de vest, de 50 m, şi de nord, de 40,2 m. Din incinta veche au mai rămas puţine părţi originale, printre care un fragment de zid lung de 8,4 m, situat pe latura de est, în dreapta intrării actuale. Zidul este construit din piatră şi cărămidă, având o înălţime de 4 m în exterior şi grosimea de 0,66 m, fiind prevăzut în partea superioară cu metereze duble. Clădirea porţii de est (din stânga intrării actuale până la clopotniţă), are lungimea de 14,5 m, cu parter şi etaj. Parterul este compartimentat în trei părţi. Poarta propriu-zisă era carosabilă, fiind lungă de 5,05 m şi lată de 3,2 m, acoperită cu un planşeu recent, iar poarta actuală, ce străpungea curtina, era probabil poarta pietonală. Celelalte încăperi de la parter măsoară 3,60 x 2,1 m, 4,50 x 3,45 m, având ziduri mai groase spre exterior, de 0,80 m, faţă de cele interioare, de 0,60 m. În exteriorul porţii se află două contraforturi cu lungimea de 0,75 m, între care ar fi existat probabil o hersă ce bara intrarea. Etajul este compartimentat în acelaşi fel.

 
Turn  Epoca modernă (secolul al XIX-lea)    

Turnul clopotniţă este ridicat pe zidul de incintă, are două niveluri despărţite pe registrele faţadei printr-o cornişă profilată. Turnul este adosat de casa clopotarului, construcţie cu parter şi etaj, ridicat de asemenea pe zidul de incintă, care asigură accesul în incintă printr-un gang în mâner de paner. Accesul la nivelul superior se face din incintă printr-o scară exterioară de lemn până la prispa care deserveşte camerele etajului.

 

Bibliografie
1. Borangic, Cătălin, Fișă analitică de evidență - Biserica fortificată evanghelică din Șona, 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Nagy, Iózsef-Gábor, Planul Urbanistic General al comunei Șona, județul Alba, 2023 [Fişă de sit]
3. Beke, A., Az erdélyi egyházmegye a XIV. század elején (Az 1332--1337. évi pápai tizedjegyzék világánál), Magyar Sion, VIII, 1894, 765-766 [Publicaţie]
4. Gogesch, H., Schönau ein siebenbürgisch -sächsisches Dorf an der Kleinen Kokel, Verlag der Siebenbürgisch - Sächsischen Stiftung München, 1999, 21 [Publicaţie]
 
 
Scroll