Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158494.08
Nume   Aşezarea de epocă medievală de la Stamora Română - Islazul satului SE
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Sacoşu Turcesc
Localitate   Stamora Română
Punct   Islazul satului SE
Punct alte denumiri   Obiectiv 3
Reper   Situl se află la sud-est de localitate, pe suprafaţa unei terase bine profilate, care coboară spre est, către albia fosilă a unui fost braţ de divagare al pârâului Pogăniş.
Reper hidrografic - nume   Pogăniş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Observații   Lipsa vizibilităţii la nivelul solului cauzată de întinderea păşunii satului, a impus efectuarea unor microsondaje. Obiectivul a fost definit exclusiv pe baza acestui tip de verificări. Spre vest, delimitarea obiectivului nu s-a putut face, dată fiind existenţa aici a actualei vetre a satului.
Descoperitor   Cristian Floca
Data descoperirii   19.01.2022
Suprafața sitului   2 ha
Data ultimei modificări a fişei   20.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Epoca medievală    

Microsondajele efectuate în păşune au permis conturarea unui strat negricios (cu conţinut de pigmentaţie şi artefacte mărunte), specific unui nivel de locuire. Materialele mărunte pot fi încadrate în Evul mediu.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2022

Academia Română - Filiala Timișoara FLOCA Cristian

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Floca, Cristian; Ardelean, Adrian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu archeologic pentru comuna Sacoșu Turcesc, județul Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll