Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158494.06
Nume   Situl arheologic de la Stamora Română - Cimitir
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Sacoşu Turcesc
Localitate   Stamora Română
Punct   Cimitir
Punct alte denumiri   Obiectiv 1
Reper   Situl se află în apropiere de limita sud-vestică a localităţii, pe suprafaţa unei terase bine profilate care coboară spre vest, către albia fosilă largă care mărgineşte satul spre vest şi care reprezintă o veche generaţie a pârâului Pogăniş.
Reper hidrografic - nume   Pogăniş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Observații   Lipsa vizibilităţii la nivelul solului cauzată de întinderea păşunii satului, a impus căutarea unor zone cu vizibilitate în cadrul cimitirului din această parte a satului, dar şi efectuarea unor microsondaje în afara acestuia. Obiectivul a fost definit exclusiv pe baza acestui tip de verificări. În partea sa de SE obiectivul este suprapus de cimtitirul actual, în timp ce spre E acesta nu a putut fi delimitat, fiind suprapus de actuala vatră a satului.
Descoperitor   Cristian Floca
Data descoperirii   19.01.2022
Suprafața sitului   4,5 ha
Data ultimei modificări a fişei   13.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Preistorie        
aşezare civilă  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaj 2022

Academia Română - Filiala Timișoara FLOCA Cristian

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Floca, Cristian; Ardelean, Adrian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu archeologic pentru comuna Sacoșu Turcesc, județul Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll